War graves
in Małopolska
1205080-002
69
68
Cmentarz założony jest na planie kwadratu i otoczony kamiennym murem od strony północnej i wschodniej, a z pozostałych stron – kamiennymi słupami połączonymi drewnianym płotem. Wejście znajdujące się od strony południowej zamykane jest drewnianą, zakończoną trójkątnie furtką. Na słupie ogrodzenia przy wejściu umieszczona jest tablica z informacją o cmentarzu i remoncie w 1994 r. Przed wejściem ustawiona jest pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Gorlicki.

Głównym elementem cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż centralny z półkolistym, blaszanym zadaszeniem, ustawiony przy północnej części ogrodzenia, na wprost wejścia.

Groby są ułożone w 6 regularnych rzędach. Występują tu nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– żeliwnych krzyży łacińskich z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion i umieszczoną w niej emaliowaną tabliczką imienną,
tarczą na skrzyżowaniu ramion,
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich na betonowych cokołach.
 
W 5 grobach zbiorowych i 57 pojedynczych pochowano 61 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 8 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano jednej osoby.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 345-373 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 142.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 393-395.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 153-154.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 81.
Surname Forename Rank Military formation  
ELIAŠ ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VOGEL SEBASTIAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KREJSA VACLAW SAPPEUR Austro-Hungarian Army
ROLLER WILHELM LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KODER VINZENZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HACKER WENZEL JÄGER Austro-Hungarian Army
RIEGER WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
EDLEDITSCH R. JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LUZER JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STEINSBERG, R. VON ANOLFINGER RUD. LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HERZOG KARL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SWOBODA IV FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
GROSSCHÄDL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KODERA KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
REMER JOSEF RESERVIST ULAN Austro-Hungarian Army
PEDRAZZA ANDREAS JÄGER Austro-Hungarian Army
DEJDAR JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MLADEK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TUZAR JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SEVELDA MATHIAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STECURA MICHAEL ZIVIL KUTSCHER Austro-Hungarian Army
BUBEN JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
NEŠPUREK LADISLAUS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WIEDEN EMANUEL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ROUBAL INNOZENZ Austro-Hungarian Army
LOWONCIN LEWIN INFANTERIST Russian Army
SMERNOW IWAN INFANTERIST Russian Army
KÖLNDORFER JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
PECK GOTTLIEB FÄHNRICH IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
BAYER RUDOLF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAŠEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PTAČEK KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MATYAŠ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
NEKOVAŘIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JUDIN Russian Army
TACHANOW GREGORI Russian Army
STRICKNER JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
KNEŽOUR JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRAJŠEK ANDREAS RESERVIST GEFREITER TITULAR KORPORAL Austro-Hungarian Army
LINDNER JOHANN LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
CUPIN ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PIPAN JAKOB KANONIER Austro-Hungarian Army
KASINOW WASYLI INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FIEFS JOSEF LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
VAJNAGI MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HOFER JOHANN LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
VALLE FREDERIKO ERSATZ RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
PODZEMSKY ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZYPELUKA PHILIPP INFANTERIST Russian Army
ZACH JOHANN ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
PINKAL JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HOFER JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KEŠE ERNST LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SWOBODA FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MOKOŠIN JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VAŠAN JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TICHAČEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAUERMANN JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SUSLYN [SUSTYN] FLORA PAWLOWICZ Russian Army
NOWAK LADISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SVIHOVSKY JOHANN RESERVIST KANONIER Austro-Hungarian Army
VOKAL JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KAPELA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BAGI LÁSZLÓ JÁNOS LEUTNANT Austro-Hungarian Army
SWIERKOSZ JAKOB ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
GÜRTH FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PERGEJ WASYLI Russian Army
KÄSTNER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 1