War graves
in Małopolska
1205100-007
80
56
Cmentarz znajduje się na południowo-zachodnim zboczu Magury Małastowskiej. Zbudowany jest na planie prostokąta i otoczony murem kamiennym. Ne zewnętrznej stronie muru znajduje się tablica z informacją o cmentarzu i remoncie przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Magurycz w latach 2007-2008 .Wejście usytuowane jest od strony południowo-wschodniej. Głównym element cmentarza to usytuowana w linii ogrodzenia ściana pomnikowa z osadzonym w niej kamiennym krzyżem.
 
U jego podstawy znajduje się kamienna płyta z inskrypcją w języku niemieckim:

„WOLLT IHR DIE HEIMGEGANGEN HELDEN EHREN
SCHENKT EUER HERZ DER ERDE DIE SIE DECKT”

Kopce mogilne są wyłożone z kamieniami. U ich wezgłowi stoją kamienne głazy. Na cmentarzu znajduje się jeden nietypowy kamienny nagrobek w formie krzyża łacińskiego z pasyjką, osadzonego na wysokim postumencie (pochodzącego z lat powojennych) z napisem:

„Ing. Emil z Obereigneru nar. Lazne Podebrady 1883 padl 1915”

Na cmentarzu znajduje się 17 grobów zbiorowych i jeden pojedynczy. Pochowano tu 60 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 20 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 1313-1367.(projekty, plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 32-33. (fotografie).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 40-41.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s.359-361
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 124.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 46.
Surname Forename Rank Military formation  
ŠVEC JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ŠRAJEK JAROSLAUS ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BOKAŁO ANDREAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ANTON STEFAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WOLNY JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
OTRUBA JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KOLÁŘ ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRECICHWOST MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WOLNY JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SIKORA PETER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAMICA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BISKUP JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BATKO ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RZEPKO LUDWIG KORPORAL Austro-Hungarian Army
RAPACZ SIMON ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HUDZIK RUDOLF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PIECUCH ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KAWALER JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PIRKL LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LIEBMANN JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STRAHSMEIER ALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KÖBERLE JOHANN ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
BAIERLE LEOPOLD ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BERGMANN JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PRUSA JULIAN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KOHUT THEODOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOHUT DMYTRO LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MASNY ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WINTER OTTOKAR ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DURAJCZYK AUGUST EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Austro-Hungarian Army
SCHWAB JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HAVELKA JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ISMANN LEIB INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HOLLITZER FLORIAN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
JIRMAN ROMAN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MATYAS VRATISLAUS ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ŁOPOUN JOHANN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ADLER JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
POPELKA JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KARAGA JABLO LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HUSEJNAGIĆ CAMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DELIĆ CAMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PEHAR ILIJA LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KUSTURIĆ JUSUF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SPREMO LUKA LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TOTO JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GJUKIĆ HAKIJA GEFREITER Austro-Hungarian Army
FUCHS JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ANGST ADOLF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VESELÝ JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHWIND OSKAR SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
FRITZ LORENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BRUDZ MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHENK MAX LEUTNANT Austro-Hungarian Army
OBEREIGNER V. EMIL LEUTNANT IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
MICHALSKI V. THADDÄUS FÄHNRICH IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 4
Russian Army 20