War graves
in Małopolska
1205090-014
83
10
Cmentarz ałożony jest na planie prostokąta i otoczony ogrodzeniem z par drewnianych żerdzi wspartych na słupach. Pierwotnie ogrodzony był drewnianym parkanem. Wejście znajduje się od wschodu. Głównym elementem cmentarza jest wysoki pomnik z ciosów piaskowca, zwieńczony kamiennym krzyżem. W jego dolnej części znajduje się tablica z inskrypcją: „WIR WUSSTEN/ KEINER VON DES/ ANDERN LEBEN/ NU HAT UNS DER/ TOD ZUSAMMEN/ GEGEBEN".

Na ogrodzeniu została umieszczona tablica z informacjami o cmentarzu i remoncie przeprowadzonym w 1995. przez Koło Łowieckie „Dzik" w Gorlicach. Groby ułożone są w rzędach prostopadłych do głównej osi cmentarza. Nagrobki mają formę drewnianych krzyży łacińskich i lotaryńskich.

Cmentarz uległ daleko posuniętej destrukcji. Podczas remontu przeprowadzonego w 1995 r. wykonano nowe ogrodzenie, przy czym objęło ono obszar o ok. 1/3 mniejszy od pierwotnej powierzchni cmentarza.
 
W 3 grobach zbiorowych i 10 pojedynczych pochowano 4 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 79 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 11-59 (plany, rzut ogrodzenia i pomnika głównego, projekty krzyży, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 70.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 315-316.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 114.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 34.
Surname Forename Rank Military formation  
PESSL BLASIUS KORPORAL Austro-Hungarian Army
REITER MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VEČER JAKOB INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GUTSCHI FERDINAND RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOŚCIELIN DYMITRY INFANTERIST Russian Army
POSCIŁO ALEKSIEJ INFANTERIST Russian Army
ZIERANOW MICHAL INFANTERIST Russian Army
SOKOLEWSKI STEFAN INFANTERIST Russian Army
GULAJEW WASYLIJ INFANTERIST Russian Army
GAWRILENKO IWAN INFANTERIST Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 73