War graves
in Małopolska
1203040-002
256
52
Obszar mogiły otoczony jest ogrodzeniem z siatki stalowej na wysokiej podmurówce. Główny element urządzenia mogiły stanowi granitowy cokół z czterometrową kolumną zwieńczoną kulą na kwadratowej głowicy. We wnęce na frontowej ścianie cokołu znajduje się granitowa tablica z napisem w języku polskim i rosyjskim:
„Tu spoczywa 256 żołnierzy Armii Radzieckiej/ z 4 Samodzielnego/ Korpusu Pancernego Gwardii/ i 59 Armii I Frontu Ukraińskiego/ poległych w styczniu 1945 roku/ w Libiążu i okolicy”.

Część obszaru mogiły i dojście do pomnika wyłożone jest kostką brukową. Pozostała część ujęta jest w krawężnik i obsadzona zielenią wieloletnią.

Spoczęły tu szczątki żołnierzy Armii Czerwonej poległych lub zmarłych w 1945 r., pochowanych pierwotnie na terenie miejscowości: Dąb, Chełmek, Bobrek, Gromiec, Żarki, Gorzów, Libiąż Mały, Libiąż Wielki i Moczydło.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. ZPGKiM-KR 2.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, pod. red. A. Pilcha, Kraków 1976, s. 88-89.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa w latach wojny 1939 - 1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 299.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 87.
  • Upamiętnione miejsca walk o społeczne i narodowe wyzwolenie w województwie katowickim, Katowice 1986.
Surname Forename Rank Military formation  
GAWRILUK KLIM STIEPANOWICZ SZEREGOWY Red Army
RUSAKOW NIKOŁAJ ARCHIPOWICZ SZEREGOWY Red Army
BAZARUCH [NAZARUCH] JURIJ A. SZEREGOWY Red Army
BOŁDAREW WASILIJ T. SZEREGOWY Red Army
BONDARUK GIERASIM Ż. SZEREGOWY Red Army
BURDZIN PIOTR T. STARSZY SIERŻANT Red Army
CARKOW PIOTR J. SZEREGOWY Red Army
DĄBICKI NIKOŁAJ M. SZEREGOWY Red Army
KOROWIECKI WŁADIMIR F. SIERŻANT Red Army
KULEJEW WIKTOR A. SZEREGOWY Red Army
MICHOWIEC [MIECHOWIEC] GAWRIŁ J. SZEREGOWY Red Army
NIECZAJEW IWAN P. SZEREGOWY Red Army
PANCZYSZYN MICHAIŁ ILJICZ SZEREGOWY Red Army
PODKALAZIN IWAN S. STARSZY SIERŻANT Red Army
POLESZCZUK DAWID A. MŁODSZY LEJTNANT Red Army
SIEMIONOW ALEKSANDER MŁODSZY LEJTNANT Red Army
SZUBIN IWAN P. SZEREGOWY Red Army
SZCZUCIN [SZWUCIN] ANATOLIJ W. SZEREGOWY Red Army
TURCZIN PIOTR G. SZEREGOWY Red Army
ZASTRIELIN BAZIL G. SZEREGOWY Red Army
OLEKSIUK ANDRIEJ MARTYNOWICZ SIERŻANT Red Army
PŁOTNIKOW WŁADIMIR TIERENTJEWICZ SZEREGOWY Red Army
ANTIPOW ALEKSIEJ FIEDOROWICZ LEJTNANT Red Army
POTIEREJKO FIEDOR FIEDOROWICZ Red Army
GOŁOWA MICHAIŁ STIEPANOWICZ Red Army
GUPAŁO TEODOR IWANOWICZ Red Army
JURCZUK IWAN PIETROWICZ MŁODSZY SIERŻANT Red Army
GAZDA GRIGORIJ STIEPANOWICZ Red Army
STADNICZUK STIEPAN GRIGORJEWICZ JEFREJTOR Red Army
ZACEPIN WASILIJ SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Red Army
PSZEDZIAŁ IWAN PIETROWICZ SZEREGOWY Red Army
FIERAPONTOW WASILIJ PROKOPJEWICZ SZEREGOWY Red Army
GAJEWOJ SAWWA TROFIMOWICZ SZEREGOWY Red Army
OSTROWSKIJ WŁADIMIR IWANOWICZ STARSZY SIERŻANT Red Army
PIC IOSIF WASILJEWICZ SZEREGOWY Red Army
SAMOLUK KIRIŁŁ MATWIEJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Red Army
STAWNICZNYJ DANIŁ IWANOWICZ SZEREGOWY Red Army
WIEŁA NIKOŁAJ MATWIEJEWICZ SZEREGOWY Red Army
WIERIESZIEWSKIJ PIETR MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
BADAŁOW ACHMIED RACHIMOWICZ STARSZYNA Red Army
BIEŁOKOBYLSKIJ WASILIJ IWANOWICZ SIERŻANT Red Army
BIEŁOUSOW DMITRIJ STIEPANOWICZ SIERŻANT Red Army
BONDARIENKO SIERGIEJ MAKAROWICZ SZEREGOWY Red Army
BUGIN PAWIEŁ ALEKSIEJEWICZ SZEREGOWY Red Army
KOBLI FIEDOR JAKOWLEWICZ SZEREGOWY Red Army
KOWALENKO SIERGIEJ GRIGORJEWICZ STARSZY SIERŻANT Red Army
KRAPIWIN SIEMIEN IWANOWICZ SZEREGOWY Red Army
MASLUK ILJA IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Red Army
SUSZKO IWAN MAKAROWICZ SZEREGOWY Red Army
SZASZKOW WASILIJ MAKSIMOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Red Army
CIUPKA PAWEŁ IWANOWICZ SZEREGOWY Red Army
WINCZIKOWSKIJ WASILIJ ANTONOWICZ SZEREGOWY Red Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Red Army 0
Red Army 204