War graves
in Małopolska
1219020-001
67
8
Cmentarz został założony na planie prostokąta w miejscu dawnego cmentarza cholerycznego i ogrodzony betonowymi słupami z czterospadową nakrywą (większymi w narożach) połączonymi metalowymi przęsłami z prostokątnej ramy i dwóch ukośnych listw łączących przeciwległe naroża oraz jednej pionowej.

Wejście znajduje się od strony zachodniej i zamykane jest jednoskrzydłową furtką o konstrukcji podobnej jak przęsła ogrodzenia. Pierwotnie furtka i przęsła ogrodzenia były drewniane.

Główny element stanowi betonowy krzyż osadzony na krótkim odcinku ściany zakończonej symetrycznymi uskokami. Na jej licu znajduje się płycina z tablicą z białym napisem na czarnym tle: „CMENTARZ WOJENNY CICHAWA/ 1914 - 1915/ KRIEGERFRIEDHOF CICHAWA/ WY, COŚCIE PADLI ZA OJCZYZNĘ W BOJU/ WRÓG CZY PRZYJACIEJ - DOKONAWSZY CZYNU/ ŚPIJCIE ZŁĄCZENI W TEJ ZIEMI POKOJU"

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie osadzonych w betonowych cokołach:
– dwóch żeliwnych, ażurowych krzyży łacińskich z motywem miecza i krzyża maltańskiego z wieńcem laurowym,
– jednego żeliwnego, ażurowego krzyża lotaryńskiego,
– czterech krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o trójdzielnych zakończeniach ramion,
– dwóch krzyży łacińskich z metalowych prętów o trójdzielnych zakończeniach ramion.

Przy narożnikach ogrodzenia ustawione są betonowe słupki z literami HV (Heeresvermessung - geodezja wojskowa).

Pochowano tu 8 lub 9 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 44 z armii rosyjskiej z okresu I wojny światowej. Ponadto według materiałów archiwalnych na cmentarzu spoczęły szczątki 14 żołnierzy armii niemieckiej poległych 21 stycznia 1945 r., w tym 3 w Cichawie i 11 w Krakuszowicach.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 172 (wykaz pochowanych cmentarza pierwotnego IX na wzgórzu 246 na dawnym cmentarzu cholerycznym na pn. od Cichawy), 311 (plan cmentarza nr IX w Cichawie), 741-747 (plany i wykazy pochowanych), 761-763 (wykaz pochowanych).
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski (1945-1950), sygn. UW 989, s. 51-52.
  • Aleksander Dymek, Galicyjskie cmentarze wojenne, „Wiadomości Gdowskie", Nr 10-11, R. 4 (1996), s. 1, 7.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 370
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 197-198.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 348.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 99-100.
Surname Forename Rank Military formation  
HRYCYSZYN GREGOR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ROMANIW MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WOROBIEC PAUL RESERVIST TITULÄR GEFREITER Austro-Hungarian Army
FLORUK [FLOREK] ADALBERT KORPORAL Austro-Hungarian Army
JAKIANYK [JAKANYIK] PAUL JÄGER Austro-Hungarian Army
WILKOWSKI ANDREAS JÄGER Austro-Hungarian Army
MATUSIAK MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MACHEWKA ADALBERT JÄGER Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 1
Russian Army 44
German army 3
German army 11