War graves
in Małopolska
1219020-005
7
3
Mogiła ogrodzona jest metalowym płotem, w obrębie którego znajduje się kamienna kapliczka z piaskowca w formie zwieńczonego krzyżem wysokiego postumentu. Na frontowej ścianie znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem, a pod nią wyryta data „1864" W zachodniej ścianie kapliczki znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca drabinę, dzban, młot, miotłę, obcęgi, cep oraz wyobrażenie ptaka, a na wschodniej postać mężczyzny z kosturem.

Przed kapliczką znajduje się ścięty pulpitowo postument z inskrypcją na płycie: „TU SPOCZYWA/ SZEŚCIU POWSTAŃCÓW/ KRAKOWSKICH/ 1846/ WŚRÓD NICH/ JÓZEF PIECZONKA-NAUCZYCIEL/ JÓZEF SIEDLECKI-SYN DZIEDZICA JANKÓWKI". W płytę nakrywającą postument wmurowana jest tablica z ciemnego kamienia z napisem: "Ś.✝P. / ZDZISŁAW MROMLIŃSKI/ LEKARZ PORUCZNIK REZERWY/ UR. WE LWOWIE 22 IX 1904/ POLEGŁ NA POLU CHWAŁY/ DNIA 6 WRZEŚNIA 1939 ROKU/ WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ/ MU DAĆ PANIE".

W 1846 r. pochowano tu pochowano tu 6 powstańców, zamordowanych przez chłopów, gdy próbowali przedostać się w stronę Dobczyc po bitwie pod Gdowem. Na mogile został ustawiony początkowo drewniany krzyż, a później kamienna, zwieńczona krzyżem kapliczka, ufundowana przez Apolonię Fihauser.

W 1939 r. pochowano tu poległego 6 września 1939 r. porucznika rez. lek. med. Zdzisława Mromlińskiego z I batalionu 156 rezerwowego pułku piechoty. W 1950 r., kiedy przenoszono mogiły żołnierzy i partyzantów polskich na cmentarz wojenny w Dobczycach odstąpiono od ekshumacji grobu porucznika Zdzisława Mromlińskiego, ponieważ rodzina poległego miała zobowiązać się do przeprowadzenia ekshumacji z własnych środków.

W 2016 r. przeprowadzony został przez Urząd Gminy Gdów remont kapliczki, w wyniku którego lastrykowy nagrobek por. Z. Mromlińskiego został zastąpiony kamiennym postumentem, który upamiętnia spoczywającego tu zarówno powstańców z 1846 r., jak i oficera Wojska Polskiego poległego w 1939 r.
  • Miejsca pamięci narodowej w Gminie Gdów, w: "Biblioteczka Gdowska", zeszyt II, Gdów 2006.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 997, UW II 1015.
  • Muzeum Etnograficzne w Krakowie, rkp II 343 Rok 1846 - Rok 1846 - wyciągi z kronik kościelnych oraz wspomnienie właścicieli ziemskich (Kronika parafii w Dziekanowicach)
Surname Forename Rank Military formation  
MROMLIŃSKI ZDZISŁAW PORUCZNIK REZERWY Polish Army
PIECZONKA JÓZEF 1846 Kraków Uprising participants
SIEDLECKI JÓZEF 1846 Kraków Uprising participants
Forename Surname Rank Military formation Number
1846 Kraków Uprising participants 4