War graves
in Małopolska
02 1846
1846 Kraków Uprising participants
syn Franciszka Siedleckiego, dziedzica Jankówki