War graves
in Małopolska
1216040-016
124
63
Cmentarz założony jest na planie założony jest na planie prostokąta o ściętych narożach od strony północnej i ogrodzony kamiennymi słupami, połączonymi metalowymi rurami. Wejście znajdujące się od strony południowej, zamykane jest trójskrzydłowymi, żelaznymi, ażurowymi wrotami. Główny element cmentarza stanowi wysoki kamienny słup, zwężający się w górnej części, zwieńczony betonowym krzyżem. Na licu pomnika umieszczone są daty „1914 1915”.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:
– żeliwnych krzyży łacińskich z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion,
– małych, żeliwnych krzyży lotaryńskich,
– żeliwnych krzyży maltańskich,
– żeliwnych, ażurowych krzyży łacińskich,
– dużych, żeliwnych krzyży lotaryńskich
 
Na nagrobkach umieszczone są emaliowane okrągłe lub owalne tabliczki z informacjami o pochowanych.
 
Pochowano tu 64 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 60 z armii rosyjskiej poległych w maju 1915 r.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 269.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 175-177.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 249-250.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 134-135.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 73-74.
Surname Forename Rank Military formation  
BRÄNDLE JOSEF ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
KNEIDINGER JOHANN ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
GRUBER JOSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
PFEIFER FRANZ Austro-Hungarian Army
UHLIŘ JOSEF ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
RAICH JOHANN Austro-Hungarian Army
SEPP ALOIS Austro-Hungarian Army
PANZENBÖCK KARL Austro-Hungarian Army
KRONBERGER FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
RAMMELMAYER JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
SCHNEIDER AUGUST JÄGER Austro-Hungarian Army
KRATZER JOSEF ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
HERBST JOHANN UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
GRABHERR JOHANN OBERJÄGER Austro-Hungarian Army
MAYER JOHANN ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
WOLF RUDOLF PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
MIKSCH WILHELM JÄGER Austro-Hungarian Army
LECHNER LEOPOLD Austro-Hungarian Army
ZETTEL ANTON Austro-Hungarian Army
PÜRERFELDNER JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MENGHELLI ALOIS UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
JUEN HERMANN PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
REITER HEINRICH JÄGER Austro-Hungarian Army
VALENTINI LUIGI JÄGER Austro-Hungarian Army
WAGNER ENGELBERT JÄGER Austro-Hungarian Army
VIGI JOSEG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SAGMEISTER RUPERT JÄGER Austro-Hungarian Army
MALENCH GUIDO ISIDOR JÄGER Austro-Hungarian Army
GUNSCH ANTON JÄGER Austro-Hungarian Army
DAPRA CESARE JÄGER Austro-Hungarian Army
HUBNER MICHAEL JÄGER Austro-Hungarian Army
BÖSCH PAUL JÄGER Austro-Hungarian Army
SCHWEITZER ALFRED EINJÄRIGER FREIWILLIGER UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
BARANYAI STEFAN JÄGER Austro-Hungarian Army
MANDI MAXIMILIAN JÄGER Austro-Hungarian Army
REITHMAIER PAUL JÄGER Austro-Hungarian Army
PARISI ERNESTO JÄGER Austro-Hungarian Army
FIEG ALOIS JÄGER Austro-Hungarian Army
BIRKL JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
DOFNER KARL Austro-Hungarian Army
SCHUGOWITSCH JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
ANDERGASSER ALOIS JÄGER Austro-Hungarian Army
MAFFEI RUDOLF JÄGER Austro-Hungarian Army
CZIKORA ALEXANDER JÄGER Austro-Hungarian Army
MARKI KARL UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
STEINHAUER KARL JÄGER Austro-Hungarian Army
BLEGGI GIOVANNI JÄGER Austro-Hungarian Army
RIZZI CESARE JÄGER Austro-Hungarian Army
GFERER URBAN JÄGER Austro-Hungarian Army
SENZ KARL JÄGER Austro-Hungarian Army
WEBER ROBERT JÄGER Austro-Hungarian Army
GRUBNER RUPERT JÄGER Austro-Hungarian Army
GAZZRIFFI ANGELO JÄGER Austro-Hungarian Army
HORUNTER FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
KLOTZ PETER JÄGER Austro-Hungarian Army
LARCHER LEV JÄGER Austro-Hungarian Army
SCHWABL FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
PEER JULIUS JÄGER Austro-Hungarian Army
SPERANDIO RUDOLF JÄGER Austro-Hungarian Army
HÖRT JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
GSCHWARI ANDREAS JÄGER Austro-Hungarian Army
KERN STEFAN JÄGER Austro-Hungarian Army
SKARUPOW FILIP INFANTERIST Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 2
Russian Army 59