War graves
in Małopolska
1216070-002
182
65
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona kamiennymi słupami, połączonymi płotem z żelaznych sztachet oraz parami żelaznych poręczy wzmocnionych pionowymi poprzeczkami. Główny element kwatery stanowi brama z kamiennych ciosów, zwieńczona kamiennym krzyżem łacińskim. Nagrobki w kwaterze mają formę zakończonych dwuspadowo stel flankowanych betonowymi blokami. Na licach stel umieszczone są żeliwne krzyże lotaryńskie, żeliwne krzyże maltańskie z motywem wieńca laurowego lub żeliwne krzyże maltańskie z motywem liści dębu.
 
Pochowano tu 70 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 20 z armii niemieckiej oraz 82 z armii rosyjskiej poległych lub zmarłych w latach 1914-1915. Znane są nazwiska 65 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 40.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 181.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1., Tarnów 1999, s. 535-542.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, T. 2, Warszawa, 1995, s. 185-186.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Podgórza, Warszawa 1985, s. 109.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 216-217.
Surname Forename Rank Military formation  
BRUNELIK JOHANN LEUTNANT IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
HAMPL HUBERT JÄGER Austro-Hungarian Army
HALIK JÓZEF LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ŚLEZAK JOHANN LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KUBIČEK JOSEF LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAIER JOSEF LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DOBIASCH WENZEL ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
OPITZ ADOLF RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
WOLF ANTON RESERVIST TITULAR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
MICHAL ANTON RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
ZEIPELT EDMUND LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ČERNIK WENZEL ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
PAUL ADOLF ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
WOLKERSDORFER FRANZ FÄHNRICH IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
KLUGER JOSEF BATAILLON HORNIST FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
ŻUREK JOHANN Austro-Hungarian Army
STEFFEK HUBERT ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
MEGGIO ERMINIO JÄGER Austro-Hungarian Army
NOVÁK WENZEL ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
OPA JOSEF LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PICK OSKAR LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NYMS AUGUSTIN LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JEHLIČKA RUDOLF ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
WOLF ANTON RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SKÁLA FRANZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SOMMER FRANZ ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
MASCHKE JOHANN ERSATZ RESERVIST TITULAR GEFREITER Austro-Hungarian Army
KOHL WENZEL ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
KLESEL JOHANN RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KMISCH REINHOLD RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
SÜSSER KARL RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
KLINGER JOSEF RESERVIST GEFREITER Austro-Hungarian Army
GRÖSCHL HEINRICH RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
TÖLG ALBIN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ROLLETSCHER WENZEL LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VONDŔEJE FERDINAND INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PETR LEOPOLD RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KVASNIČKA KARL RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FRÜHAUF ANTON LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RINGEL JOSEF LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
URBAN JOHANN REGIMENT HORNIST Austro-Hungarian Army
KLAPKA FRANZ ZUGSFÜHRER TITULAR FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
HAUSDORF JOSEF RESERVIST ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
WILLERS FRIEDRICH FÜSILIER German army
LENZ KARL RESERVIST German army
REIFENRATH HERMANN FÜSILIER German army
MEYER RICHARD GRENADIER German army
RIETLING WILLLY FÜSILIER German army
GREUSEL EMIL FÜSILIER German army
KNUSICKT WILHELM MUSKIETER German army
ULRICH JOHANN RESERVIST German army
HÜLSMANN THEODOR FÜSILIER German army
KAMMANN WILHELM GRENADIER German army
MONKE HEINRICH GRENADIER German army
LEMKE EIRCH KRIEGS-FREIWILLIGER German army
DIEBOLT EUGEN UNTEROFFIZIER German army
BRUNE WILHELM FÜSILIER German army
SCHULT ARTHUR KRIEGS-FREIWILLIGER German army
DREES HEINRICH FÜSILIER German army
KÜHN PAUL GRENADIER German army
WALTER KARL GRENADIER German army
BECKMANN AUGUST UNTEROFFIZIER German army
BOSS ERICH UNTEROFFIZIER German army
SEYFANTRO INFANTERIST Russian Army
SCHAPOWALOW WASILI INFANTERIST Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
German army, Austro-Hungarian Army 37
Russian Army 80