Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216070-002
182
65
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona kamiennymi słupami, połączonymi płotem z żelaznych sztachet oraz parami żelaznych poręczy wzmocnionych pionowymi poprzeczkami. Główny element kwatery stanowi brama z kamiennych ciosów, zwieńczona kamiennym krzyżem łacińskim. Nagrobki w kwaterze mają formę zakończonych dwuspadowo stel flankowanych betonowymi blokami. Na licach stel umieszczone są żeliwne krzyże lotaryńskie, żeliwne krzyże maltańskie z motywem wieńca laurowego lub żeliwne krzyże maltańskie z motywem liści dębu.
 
Pochowano tu 70 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 20 z armii niemieckiej oraz 82 z armii rosyjskiej poległych lub zmarłych w latach 1914-1915. Znane są nazwiska 65 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 40.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 181.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1., Tarnów 1999, s. 535-542.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, T. 2, Warszawa, 1995, s. 185-186.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Podgórza, Warszawa 1985, s. 109.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 216-217.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BRUNELIK JOHANN LEUTNANT IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
HAMPL HUBERT JÄGER Австро-венгерская армия
HALIK JÓZEF LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
ŚLEZAK JOHANN LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
KUBIČEK JOSEF LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAIER JOSEF LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
DOBIASCH WENZEL ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
OPITZ ADOLF RESERVIST KORPORAL Австро-венгерская армия
WOLF ANTON RESERVIST TITULAR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
MICHAL ANTON RESERVIST KORPORAL Австро-венгерская армия
ZEIPELT EDMUND LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
ČERNIK WENZEL ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
PAUL ADOLF ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
WOLKERSDORFER FRANZ FÄHNRICH IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
KLUGER JOSEF BATAILLON HORNIST FELDWEBEL Австро-венгерская армия
ŻUREK JOHANN Австро-венгерская армия
STEFFEK HUBERT ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
MEGGIO ERMINIO JÄGER Австро-венгерская армия
NOVÁK WENZEL ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
OPA JOSEF LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
PICK OSKAR LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
NYMS AUGUSTIN LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
JEHLIČKA RUDOLF ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
WOLF ANTON RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
SKÁLA FRANZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
SOMMER FRANZ ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
MASCHKE JOHANN ERSATZ RESERVIST TITULAR GEFREITER Австро-венгерская армия
KOHL WENZEL ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
KLESEL JOHANN RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
KMISCH REINHOLD RESERVIST KORPORAL Австро-венгерская армия
SÜSSER KARL RESERVIST KORPORAL Австро-венгерская армия
KLINGER JOSEF RESERVIST GEFREITER Австро-венгерская армия
GRÖSCHL HEINRICH RESERVIST KORPORAL Австро-венгерская армия
TÖLG ALBIN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ROLLETSCHER WENZEL LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
VONDŔEJE FERDINAND INFANTERIST Австро-венгерская армия
PETR LEOPOLD RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
KVASNIČKA KARL RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
FRÜHAUF ANTON LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
RINGEL JOSEF LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
URBAN JOHANN REGIMENT HORNIST Австро-венгерская армия
KLAPKA FRANZ ZUGSFÜHRER TITULAR FELDWEBEL Австро-венгерская армия
HAUSDORF JOSEF RESERVIST ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
WILLERS FRIEDRICH FÜSILIER Немецкая армия
LENZ KARL RESERVIST Немецкая армия
REIFENRATH HERMANN FÜSILIER Немецкая армия
MEYER RICHARD GRENADIER Немецкая армия
RIETLING WILLLY FÜSILIER Немецкая армия
GREUSEL EMIL FÜSILIER Немецкая армия
KNUSICKT WILHELM MUSKIETER Немецкая армия
ULRICH JOHANN RESERVIST Немецкая армия
HÜLSMANN THEODOR FÜSILIER Немецкая армия
KAMMANN WILHELM GRENADIER Немецкая армия
MONKE HEINRICH GRENADIER Немецкая армия
LEMKE EIRCH KRIEGS-FREIWILLIGER Немецкая армия
DIEBOLT EUGEN UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BRUNE WILHELM FÜSILIER Немецкая армия
SCHULT ARTHUR KRIEGS-FREIWILLIGER Немецкая армия
DREES HEINRICH FÜSILIER Немецкая армия
KÜHN PAUL GRENADIER Немецкая армия
WALTER KARL GRENADIER Немецкая армия
BECKMANN AUGUST UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BOSS ERICH UNTEROFFIZIER Немецкая армия
SEYFANTRO INFANTERIST Русская армия
SCHAPOWALOW WASILI INFANTERIST Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Немецкая армия, Австро-венгерская армия 37
Русская армия 80