War graves
in Małopolska
1216160-002
117
10
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony kamiennymi słupami na podmurówce, połączonymi parami drewnianych belek. Wejście znajdujące się od strony wschodniej zamykane jest dwuskrzydłowymi, drewnianymi wrotami. Główny element cmentarza stanowi pomnik w formie wysokiego kamiennego krzyża osadzonego prostopadłościennym cokole. We wnęce na frontowej ścianie cokołu umieszczona jest tablica z napisem w języku niemieckim: „WALDESLEUCHTEN, WALDESRAUSCHEN/ SPIELT UM UNSER FRÜHES GRAB/ IN DER TOTEN SCHLUMMER LAUSCHEN/ GOTTES STERNE MILD HERAB.” Przed pomnikiem usytuowana jest kamienna ława.
 
Na cmentarzu znajdują nagrobki w formie drewnianych krzyży, zakończonych dwuspadowym daszkiem. Na skrzyżowaniu ramion krzyży umieszczone są prostokątne tabliczki z informacjami o pochowanych.
 
Pochowano tu 26 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 2 z armii niemieckiej i 89 z armii rosyjskiej. Znane są nazwiska 11 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 44.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 96.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Westgalizischen Heldengräber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien 1918, reprint: Tarnów 1993, s. 96-97.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1., Tarnów 1999, s. 288-289.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, T. 2, Warszawa, 1995, s. 139-140.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne, T. 1, Pruszków 1995, s. 69.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Podgórza, Warszawa 1985, s. 67-68.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 230-231.
Surname Forename Rank Military formation  
RYTIR JOHANN FÄHNRICH Austro-Hungarian Army
HARKAMMER [HARHAMMER] LEOPOLD INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZIMMER EMIL KANONIER Austro-Hungarian Army
BUDA FRANZ LANDSTURM SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHMIDT LEOPOLD SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KOPKO MICHAEL LANDSTURM SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ROTH Austro-Hungarian Army
HAUSER RUDOLF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SENK ALOIS GRENADIER German army
SULOPARON HRYHORY Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 18
German army 1
Russian Army 88