War graves
in Małopolska
1217010-004
19
17
Na mogile umieszczone są dwa pomniki. Pierwszy z nich ma formę wysokiej bryły z wyrytym krzyżem, zwieńczonej rzeźbą przedstawiającą orła. O podstawę pomnika oparta jest płyta z napisem: „POLEGŁYM LEGIONISTOM CZEŚĆ 1914-1918” oraz nazwiskami zmarłych legionistów i kombatantów. W pobliżu znajduje się wysoki głaz, na którym umieszczona została prostokątna tablica z nazwiskami osób, które służyły w Legionach, w tym z nazwiskami 9 osób zmarłych w latach 1914-1918. Na tablicy wymienione są ponadto nazwiska 9 legionistów, którzy stracili życie w rozmowach koncentracyjnych oraz 4 ofiar terroru stalinowskiego. W okresie międzywojennym obiekt stanowił wydzieloną kwaterą z mogiłami pojedynczymi.
 
Na nowym cmentarzu parafialnym w Zakopanem pochowano 20 żołnierzy Legionów Polskich, zmarłych w latach 1915-1920. Znane są nazwiska 19 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 48, s. 97-114.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006.
Surname Forename Rank Military formation  
KOZARSKI KONRAD SZEREGOWY Polish Legions
SAWICKI LEOPO0LD SZEREGOWY Polish Legions
DZIUBA [DZIURA] BARTŁOMIEJ SZEREGOWY Polish Legions
KĘDZIA KAZIMIERZ SZEREGOWY Polish Legions
PRZYBYLSKI EDWARD SZEREGOWY Polish Legions
ROLL STANISŁAW ZBIGNIEW SZEREGOWY Polish Legions
JELEŃ KAROL SZEREGOWY Polish Legions
KACZOR STEFAN SZEREGOWY Polish Legions
WESOŁOWSKI JÓZEF SZEREGOWY Polish Legions
TURSKI BOLESŁAW SIERŻANT Polish Legions
HERMANN RUDOLF SZEREGOWY Polish Legions
GOŁĘBOWICZ JAN SZEREGOWY Polish Legions
GRYCNER [GRYCHNER] PIOTR KAPRAL Polish Legions
REIPOLD [RAJPOLD] WACŁAW KAPRAL Polish Legions
LAUNHARDT ALFRED MAJOR Polish Legions
JASIŃSKI FRANCISZEK SZEREGOWY Polish Army
PROSZEK JAN SZEREGOWY Polish Legions
Forename Surname Rank Military formation Number
Polish Legions 1
Polish Legions 1