Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1217010-004
19
17
Na mogile umieszczone są dwa pomniki. Pierwszy z nich ma formę wysokiej bryły z wyrytym krzyżem, zwieńczonej rzeźbą przedstawiającą orła. O podstawę pomnika oparta jest płyta z napisem: „POLEGŁYM LEGIONISTOM CZEŚĆ 1914-1918” oraz nazwiskami zmarłych legionistów i kombatantów. W pobliżu znajduje się wysoki głaz, na którym umieszczona została prostokątna tablica z nazwiskami osób, które służyły w Legionach, w tym z nazwiskami 9 osób zmarłych w latach 1914-1918. Na tablicy wymienione są ponadto nazwiska 9 legionistów, którzy stracili życie w rozmowach koncentracyjnych oraz 4 ofiar terroru stalinowskiego. W okresie międzywojennym obiekt stanowił wydzieloną kwaterą z mogiłami pojedynczymi.
 
Na nowym cmentarzu parafialnym w Zakopanem pochowano 20 żołnierzy Legionów Polskich, zmarłych w latach 1915-1920. Znane są nazwiska 19 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 48, s. 97-114.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
KOZARSKI KONRAD SZEREGOWY Польские легионы
SAWICKI LEOPO0LD SZEREGOWY Польские легионы
DZIUBA [DZIURA] BARTŁOMIEJ SZEREGOWY Польские легионы
KĘDZIA KAZIMIERZ SZEREGOWY Польские легионы
PRZYBYLSKI EDWARD SZEREGOWY Польские легионы
ROLL STANISŁAW ZBIGNIEW SZEREGOWY Польские легионы
JELEŃ KAROL SZEREGOWY Польские легионы
KACZOR STEFAN SZEREGOWY Польские легионы
WESOŁOWSKI JÓZEF SZEREGOWY Польские легионы
TURSKI BOLESŁAW SIERŻANT Польские легионы
HERMANN RUDOLF SZEREGOWY Польские легионы
GOŁĘBOWICZ JAN SZEREGOWY Польские легионы
GRYCNER [GRYCHNER] PIOTR KAPRAL Польские легионы
REIPOLD [RAJPOLD] WACŁAW KAPRAL Польские легионы
LAUNHARDT ALFRED MAJOR Польские легионы
JASIŃSKI FRANCISZEK SZEREGOWY Польская армия
PROSZEK JAN SZEREGOWY Польские легионы
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Польские легионы 1
Польские легионы 1