War graves
in Małopolska
1263010-006
107
54
Kwatera założona jest na planie prostokąta i podzielona przez główną alejkę na dwie części otoczone żywopłotem. Główny element kwatery stanowi kamienno-betonowa ściana pomnikowa zwieńczona w środkowej części odlewem orła w koronie. Na licu środkowego segmentu pomnika umieszczona jest tablica z napisem: „WIECZNA CHWAŁA BOHATEROM/ POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ/ 1939–1945”. Na bocznych segmentach ściany pomnikowej umieszczone są tablice z nazwiskami pochowanych. W otoczeniu pomnika znajdują prostokątne kwatery ogrodzone betonowymi słupkami na podmurówce, połączonymi metalowymi rurkami. W rzędach po obu stronach alejki rozmieszczone betonowe nagrobki ze ściętym pulpitowo blokiem u wezgłowia, na którym umieszczono metalowy krzyż nawiązujący do Krzyża Grunwaldu oraz tabliczkę z informacją o pochowanym. Alejka wyłożona jest betonowymi płytami, wzdłuż niej rozmieszczone są ławki i klomby.
 
Pochowano tu ok. 100 żołnierzy Wojska Polskiego poległych lub zmarłych w wyniku działań wojennych w 1939 r. Kwatera została założona w 1939 r.  W okresie powojennym chowano tu również żołnierzy Wojska Polskiego, milicjantow i działaczy PPR. W 1958 r. do kwatery przeniesiono ekshumowane z Niecieczy (Osole) szczątki 8 żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w 1939 r. W 1958 r. wybudowany został pomnik i betonowe nagrobki z oznaczeniami w formie tabliczek. W 1998 r. na pomniku został osadzony mosiężny odlew orła z koroną.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urzęd Wojewódzki Krakowski 1945-19050, sygn. UW II 1019.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim, Kraków 1972, s. 259-260.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. 1. Żołnierze września, cz. 1., s. 50, 80, 93, 115, 127, 163, 217, 219, 279, 282, 287, 295, 317, 333, 343, 380, 406, 431, 433, 491.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. 1. Żołnierze września, cz. 2., s. 26, 32, 33, 43, 62, 69, 100, 124, 135, 139-140, 146, 176, 229, 248, 250, 266, 269, 274, 280, 301, 305, 315, 351.
  • H. K. Kujawa, Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych w latach 1939-1946, T. 1. Polegli w kampanii wrześniowej, pomordowani w ZSRR i w innych okolicznościach podczas okupacji, Warszawa 1989, s. 26, 106, 117-118, 139-140.
  • Pomniki pamięci narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, praca zbiorowa, Tarnów 1984, s. 25-26.
  • Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik cz. 1., red.: B. Dziduszko, A. Łabno, A. Smagacz, Tarnów 2006, s. 36.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski in.,Warszawa 1988, s. 729.
  • K. Stepan, R. Rybka, Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939, Kraków 2006, s. 216, 781.
  • Tarnowskie pomniki. Przewodnik, red.: I. Bończyk, B. Dziduszko, A. Smagacz, Tarnów 2008, s. 50-51.
Surname Forename Rank Military formation  
BIALIK JÓZEF SZEREGOWY Polish Army
BUJAK ANTONI SZEREGOWY Polish Army
CHMIELEWICZ [CHMIELOWICZ} ADAM SZEREGOWY Polish Army
DASZKO STEFAN STRZELEC Polish Army
DĘBIŃSKI JÓZEF STRZELEC Polish Army
GIESEK FRANCISZEK STRZELEC Polish Army
WRONA Polish Army
JASIAK KAPRAL Polish Army
JAWORSKI SZEREGOWY Polish Army
JORDAN MAKSYMILIAN SZEREGOWY Polish Army
KACZOR ANDRZEJ SZEREGOWY Polish Army
KNIAZIK [KNIAZYK] EMIL SZEREGOWY Polish Army
KONCKI JAN SZEREGOWY Polish Army
KRUPIŃSKI ROMAN SZEREGOWY Polish Army
LASEK JAN [JÓZEF] SZEREGOWY Polish Army
ŁUSZCZAK SZEREGOWY Polish Army
MOŻDŻEŃ [MOŻDRZEŃ] HENRYK PORUCZNIK OBSERWATOR Polish Army
OBOTA BRONISŁAW SZEREGOWY Polish Army
OLESKI FRYDERYK SZEREGOWY Polish Army
LIS-OLSZEWSKI [OLSZEWSKI, LIS] FELIKS KAPITAN Polish Army
OSWALD PAWEŁ Polish Army
OŻYŁO IGNACY SZEREGOWY Polish Army
PATARCZOK [POTARCZUK] MIKOŁAJ Polish Army
PETRYSZYN ALEKSY SZEREGOWY Polish Army
PSTROKOŃSKI MIROSŁAW PODPORUCZNIK OBSERWATOR Polish Army
ROZWADOWSKI WŁADYSŁAW SZEREGOWY Polish Army
RZEPKA ONUFRY SZEREGOWY Polish Army
SANDROWICZ [SENDROWICZ] JAN SZEREGOWY Polish Army
SENDUR ANTONI SIERŻANT Polish Army
SOMSCHWITZ [SANSCHWITZ, SEMSCHWITZ, SCHAMSCHWITZ] ANDRZEJ SZEREGOWY Polish Army
SLESIAK [SLECIAK] STANISŁAW SZEREGOWY Polish Army
SOJKA PAWEŁ SZEREGOWY Polish Army
ŚWIEC JÓZEF Polish Army
TIMKE KAROL Polish Army
TROJAN LUDWIK SZEREGOWY Polish Army
TRYTKO WŁADYSŁAW
TRZASKOŚ [TRZASKOSZ, TRZASKOŃ] FRANCISZEK SZEREGOWY Polish Army
WASIUTA [WASIULA] STANISŁAW SZEREGOWY Polish Army
WĄTROBA JÓZEF SZEREGOWY Polish Army
WIĘCKO [WIENSKO] JAN Polish Army
WIDEC PIOTR SZEREGOWY Polish Army
WILCZEK JAN SZEREGOWY Polish Army
WORWA JÓZEF SZEREGOWY Polish Army
ŻAK LEON SZEREGOWY Polish Army
SALACZ ANTONI SZEREGOWY Polish Army
BUJAK PIOTR SZEREGOWY Polish Army
BIEGUN JAN Polish Army
MACHETA JAN Polish Army
WALC WIESŁAW PODCHORĄŻY Polish Army
WANAT TOMASZ Polish Army
KMIECIKOWSKI BERNARD SZEREGOWY Polish Army
ŁAŚ JAN STRZELEC Polish Army
DROZD KAROL Polish Army
CHAŁUPKA TEOFIL Polish Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Polish Army 1
Polish Army 48
Polish Army 4