War graves
in Małopolska
1263010-008
291
125
Kwatera założona jest na planie prostokąta i oddzielona od pozostałej części cmentarza drzewami. Główny element kwatery stanowi betonowy obelisk, osadzony na wysokim stopniowanym postumencie. Na frontowej ścianie obelisku umieszczona jest pięcioramienna gwiazda. We frontową ścianę postumentu wmurowano tablicę z napisami w języku polskim i rosyjskim: „TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE/ ARMII CZERWONEJ POLEGLI W WALKACH/ Z NIEMCAMI NA OBSZARZE/ POWIATÓW BRZESKIEGO I TARNOWSKIEGO/ W ROKU 1945 ”. Na prawo od pomnika głównego znajduje się betonowa ściana pomnikowa z wmurowanymi dwiema tablicami z nazwiskami poległych. Prostokątne mogiły ziemne ujęte są w betonowe obramowania. Na nich umieszczone są betonowe nagrobki w formie ściętych pulpitowo stel. W lewym górnym rogu steli znajduje się metalowy emblemat przedstawiający pięcioramienną gwiazdę.

Pochowano tu 291 żołnierzy i jeńców sowieckich zmarłych w okresie II wojny światowej. Kwatera została założona w 1946 r. w miejscu pochówku jeńców sowieckich. W 1948 r. przeniesiono tu szczątki żołnierzy poległych na terenie powiatu tarnowskiego i brzeskiego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział w Tarnowie, Starostwo Powiatowe w Tarnowie (StT), sygn. 278, 295.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowski 1939-1945, s. 260.
  • J. Dzierwa, Cmentarz Nowy pod Krzyżem, Tarnów 2001.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej na terenie województwa krakowskiego w granicach sprzed 1 czerwca 1975 r., red. A. Pilch, Kraków, Kraków 1976, s. 194-197.
  • Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik, cz. 1., red.: B. Dziduszko, A. Łabno, A. Smagacz, Tarnów 2006, s. 37.
  • Pomniki pamięci narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, Tarnów 1984, s. 26-27.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 729-730.
  • Tarnowskie pomniki. Przewodnik., pod red.: I. Bończyk, B. Dziduszko, A. Smagacz, Tarnów 2008, s. 52-53.
Surname Forename Rank Military formation  
ABFAINOW LEIWALKAN RJADOVOJ Red Army
ACHANOW MUSAKRIM RJADOVOJ Red Army
AMEZIAM ADONIA RJADOVOJ Red Army
AFTIENA [AFTIENE] IWAN KONSTANTINOWICZ Red Army
AITMAUGAMBET [AITMANGAMBETOW] BAIDIN RJADOVOJ Red Army
AKBEZOW NURDIN RJADOVOJ Red Army
AKIMOW IWAN RJADOVOJ Red Army
AKUGAGNAN RJADOVOJ Red Army
ANANADAROW KAME RJADOVOJ Red Army
ARESTOW PIOTR Red Army
ASYEW [ASKYEW] RJADOVOJ Red Army
BANADOW RJADOVOJ Red Army
BERDALIEW ONGARKEN RJADOVOJ Red Army
BESCHELITOW AFANASIJ RJADOVOJ Red Army
BIBARZEW Red Army
BIEŁOKOŃ WASILIJ Red Army
BIEŁOW NIKOŁAJ RJADOVOJ Red Army
BIEŁKIN Red Army
BOŁOKIW Red Army
BOKOW [BOŁKOW] Red Army
BORTNIK IWAN ALEKSIEJEW [ALEKSIEJEWICZ] Red Army
BRONIKOW ANDREJ AFAN Red Army
BURBA PIETR WASILJEWICZ RJADOVOJ Red Army
CECHMESTER NIKOŁAJ ANDREJEWICZ RJADOVOJ Red Army
CHWAŁKOW MIKOŁAJ RJADOVOJ Red Army
CHOŁWA Red Army
CZABAN MIKOŁAJ MICHAJŁOWICZ RJADOVOJ Red Army
CZERNIK JOSIF IWANOWICZ Red Army
CZIKOR ANDRIEJ SIEMIONOWICZ RJADOVOJ Red Army
CZLEK JAKOW MICHAJŁOWICZ Red Army
DAUDOW MUKASZ RJADOVOJ Red Army
DICHAFAROW [DSCHAFAROW] MAMED RJADOVOJ Red Army
DIELAKOW WASILIJ Red Army
DURAJEW MACHMUD RJADOVOJ Red Army
ERINAŁ LEOKADIUSZ RJADOVOJ Red Army
FIEDOROWICZ MARCZIN RJADOVOJ Red Army
FIŁATOW ALEKANA RJADOVOJ Red Army
FIRKAŁO Red Army
FELDMAN ARON STARSZY SIERŻANT Red Army
GAGARIN Red Army
GAGŁAJEW RJADOVOJ Red Army
GAGŁAJEW DMITRIJ RJADOVOJ Red Army
GIEORGIJEWICZ Red Army
GORIŁOWA MARIJA RJADOVOJ Red Army
GRICA MIKOŁAJ RJADOVOJ Red Army
HADE ALIJEW RJADOVOJ Red Army
IBATOW RJADOVOJ Red Army
IBRACHIMOW MAXIM RJADOVOJ Red Army
JEGASARJAN [JEGASARIEW] BAŁABEK RJADOVOJ Red Army
WŁASIK MICHAIŁ JEMIELIANOWICZ RJADOVOJ Red Army
KACZENKO ZIENIE RJADOVOJ Red Army
KADO MATADOW [MATADOR] RJADOVOJ Red Army
KANNICHORO OMAR RJADOVOJ Red Army
KAMIENIEW MICHAIŁ RJADOVOJ Red Army
KAPINOS JUDYM RJADOVOJ Red Army
KARDOSZ WŁADISŁAW RJADOVOJ Red Army
KASJANOW MICHIŁ RJADOVOJ Red Army
KLIMENKO PIETRO RJADOVOJ Red Army
KOBYŁON [KOPYTOŃ] MIKOŁAJ RJADOVOJ Red Army
KOLSCHA ALIJEW RJADOVOJ Red Army
KOROTKICH RJADOVOJ Red Army
DMITRIJ PIETROWICZ KOROTKOW STARSZY LEJTNANT Red Army
KOWALCZUK PIOTR KORNIEJEWICZ RJADOVOJ Red Army
KOZAK SIERGIEJ FIODOROWICZ [FIEDOROWICZ] RJADOVOJ Red Army
KUGUJAN AVETIS RJADOVOJ Red Army
KURMANBAJEW KADRALI RJADOVOJ Red Army
MAKAMBETSCHEN [MAKAMBETSCHA] KULIGIN [KULIKIN] RJADOVOJ Red Army
MAKZUMOW NORGALI RJADOVOJ Red Army
MAMDUREJEW [MAMDUZEJEW] MASAR [MAZAR] RJADOVOJ Red Army
MAMEDOW HASA [HAZA] RJADOVOJ Red Army
MIEDZIANIK IWAN RJADOVOJ Red Army
MIRMANOW DŻIMASCHAN RJADOVOJ Red Army
MOSKWA JOSIF Red Army
MURAJEW AFANASJ RJADOVOJ Red Army
NAHEBETJAM HAMAJAK RJADOVOJ Red Army
NAROŻNY MIKOŁAJ STARSZY SIERŻANT Red Army
NASSAROF KATIOS RJADOVOJ Red Army
NOWIKOWA [NIWIKOWA] MARIJA ADAMOWNA RJADOVOJ Red Army
NOWARSKIJ ALIEKSIEJ RJADOVOJ Red Army
OGANJAN SERGO RJADOVOJ Red Army
OTSCHERETNI JÓZEF RJADOVOJ Red Army
PAPYKJAN RJADOVOJ Red Army
PATJUK DMITRIJ KLIMOWICZ RJADOVOJ Red Army
PAWLENKO RJADOVOJ Red Army
PAWŁOW NIKOŁAJ ARTIEMOWICZ Red Army
PINCZUK IWAN ALEKSIEJEWICZ RJADOVOJ Red Army
PIWARSKIJ OSIP SANITARIUSZ Red Army
PIWOWARSKIJ ALEKSIEJ FIEDOROWICZ [FIODOROWICZ] MŁODSZY SIERŻANT Red Army
PLESZKO WASILJEWICZ Red Army
POŁADKO WASILIJ RJADOVOJ Red Army
PSZENICZNIUK NIKON FIEDOROWICZ SIERŻANT Red Army
ROZANOW BORIS WASILJEWICZ Red Army
RUKOSUJEW STIEPAN WASILJEWICZ SIERŻANT Red Army
SAJFUDINOW SIERATDIM RJADOVOJ Red Army
SAKIREJEW ASCHEMACHMED RJADOVOJ Red Army
SCHABLIN MICHAIŁ RJADOVOJ Red Army
SCHEKSAMBAJEW BROSKEK Red Army
SCHOREPZOW [SCHEROPCOW] Red Army
SCHUMAMETOW RJADOVOJ Red Army
SCHUMAMETOW ORAB RJADOVOJ Red Army
SMIŁKOW ALEKSANDR RJADOVOJ Red Army
SOBOLJEW MIKOŁAJ Red Army
SOKOŁOW ZACHAR Red Army
SZCZERBA ALEKSANDR RJADOVOJ Red Army
SZEPTIEFRAC IWAN RJADOVOJ Red Army
SZUŁAK TEODOR RJADOVOJ Red Army
TALIPBEJ NIASOW RJADOVOJ Red Army
TASCHENBAJEW RJADOVOJ Red Army
TAUSCHIJEW RJADOVOJ Red Army
JACIUK PAWIEŁ TIERIENTJEWICZ RJADOVOJ Red Army
TIMOSZENKO ANDRIEJ RJADOVOJ Red Army
TIMOSZENKO GRIGORIJ NIKOŁAJEWICZ RJADOVOJ Red Army
TITAR MICHAIŁ WASILJEWICZ SIERŻANT Red Army
TRIFONOW RJADOVOJ Red Army
TITOW NIKOŁAJ SIERŻANT Red Army
TKACZEW JAKOW IWANOWICZ Red Army
TSZERMISOW RJADOVOJ Red Army
USAKOW CHAZJAK SZAJZAK RJADOVOJ Red Army
UTBASAROW UŁAMDSAN RJADOVOJ Red Army
WIEJCBLIT [WIEJEBLIŁ] ABRAM MOJSIEJEWICZ LEJTNANT Red Army
ZAPISOCZNYJ GRIGORIJ RJADOVOJ Red Army
ZIERIEBIATEW Red Army
ZUGAŁOW Red Army
ŻUBIKAŁ [ŻBIKAŁ] JEMILJAN Red Army
PIECZERSKIJ MICHAIŁ BORISOWICZ Red Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Red Army 166