Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1263010-008
291
125
Kwatera założona jest na planie prostokąta i oddzielona od pozostałej części cmentarza drzewami. Główny element kwatery stanowi betonowy obelisk, osadzony na wysokim stopniowanym postumencie. Na frontowej ścianie obelisku umieszczona jest pięcioramienna gwiazda. We frontową ścianę postumentu wmurowano tablicę z napisami w języku polskim i rosyjskim: „TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE/ ARMII CZERWONEJ POLEGLI W WALKACH/ Z NIEMCAMI NA OBSZARZE/ POWIATÓW BRZESKIEGO I TARNOWSKIEGO/ W ROKU 1945 ”. Na prawo od pomnika głównego znajduje się betonowa ściana pomnikowa z wmurowanymi dwiema tablicami z nazwiskami poległych. Prostokątne mogiły ziemne ujęte są w betonowe obramowania. Na nich umieszczone są betonowe nagrobki w formie ściętych pulpitowo stel. W lewym górnym rogu steli znajduje się metalowy emblemat przedstawiający pięcioramienną gwiazdę.

Pochowano tu 291 żołnierzy i jeńców sowieckich zmarłych w okresie II wojny światowej. Kwatera została założona w 1946 r. w miejscu pochówku jeńców sowieckich. W 1948 r. przeniesiono tu szczątki żołnierzy poległych na terenie powiatu tarnowskiego i brzeskiego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział w Tarnowie, Starostwo Powiatowe w Tarnowie (StT), sygn. 278, 295.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowski 1939-1945, s. 260.
  • J. Dzierwa, Cmentarz Nowy pod Krzyżem, Tarnów 2001.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej na terenie województwa krakowskiego w granicach sprzed 1 czerwca 1975 r., red. A. Pilch, Kraków, Kraków 1976, s. 194-197.
  • Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik, cz. 1., red.: B. Dziduszko, A. Łabno, A. Smagacz, Tarnów 2006, s. 37.
  • Pomniki pamięci narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, Tarnów 1984, s. 26-27.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 729-730.
  • Tarnowskie pomniki. Przewodnik., pod red.: I. Bończyk, B. Dziduszko, A. Smagacz, Tarnów 2008, s. 52-53.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ABFAINOW LEIWALKAN RJADOVOJ Красная армия
ACHANOW MUSAKRIM RJADOVOJ Красная армия
AMEZIAM ADONIA RJADOVOJ Красная армия
AFTIENA [AFTIENE] IWAN KONSTANTINOWICZ Красная армия
AITMAUGAMBET [AITMANGAMBETOW] BAIDIN RJADOVOJ Красная армия
AKBEZOW NURDIN RJADOVOJ Красная армия
AKIMOW IWAN RJADOVOJ Красная армия
AKUGAGNAN RJADOVOJ Красная армия
ANANADAROW KAME RJADOVOJ Красная армия
ARESTOW PIOTR Красная армия
ASYEW [ASKYEW] RJADOVOJ Красная армия
BANADOW RJADOVOJ Красная армия
BERDALIEW ONGARKEN RJADOVOJ Красная армия
BESCHELITOW AFANASIJ RJADOVOJ Красная армия
BIBARZEW Красная армия
BIEŁOKOŃ WASILIJ Красная армия
BIEŁOW NIKOŁAJ RJADOVOJ Красная армия
BIEŁKIN Красная армия
BOŁOKIW Красная армия
BOKOW [BOŁKOW] Красная армия
BORTNIK IWAN ALEKSIEJEW [ALEKSIEJEWICZ] Красная армия
BRONIKOW ANDREJ AFAN Красная армия
BURBA PIETR WASILJEWICZ RJADOVOJ Красная армия
CECHMESTER NIKOŁAJ ANDREJEWICZ RJADOVOJ Красная армия
CHWAŁKOW MIKOŁAJ RJADOVOJ Красная армия
CHOŁWA Красная армия
CZABAN MIKOŁAJ MICHAJŁOWICZ RJADOVOJ Красная армия
CZERNIK JOSIF IWANOWICZ Красная армия
CZIKOR ANDRIEJ SIEMIONOWICZ RJADOVOJ Красная армия
CZLEK JAKOW MICHAJŁOWICZ Красная армия
DAUDOW MUKASZ RJADOVOJ Красная армия
DICHAFAROW [DSCHAFAROW] MAMED RJADOVOJ Красная армия
DIELAKOW WASILIJ Красная армия
DURAJEW MACHMUD RJADOVOJ Красная армия
ERINAŁ LEOKADIUSZ RJADOVOJ Красная армия
FIEDOROWICZ MARCZIN RJADOVOJ Красная армия
FIŁATOW ALEKANA RJADOVOJ Красная армия
FIRKAŁO Красная армия
FELDMAN ARON STARSZY SIERŻANT Красная армия
GAGARIN Красная армия
GAGŁAJEW RJADOVOJ Красная армия
GAGŁAJEW DMITRIJ RJADOVOJ Красная армия
GIEORGIJEWICZ Красная армия
GORIŁOWA MARIJA RJADOVOJ Красная армия
GRICA MIKOŁAJ RJADOVOJ Красная армия
HADE ALIJEW RJADOVOJ Красная армия
IBATOW RJADOVOJ Красная армия
IBRACHIMOW MAXIM RJADOVOJ Красная армия
JEGASARJAN [JEGASARIEW] BAŁABEK RJADOVOJ Красная армия
WŁASIK MICHAIŁ JEMIELIANOWICZ RJADOVOJ Красная армия
KACZENKO ZIENIE RJADOVOJ Красная армия
KADO MATADOW [MATADOR] RJADOVOJ Красная армия
KANNICHORO OMAR RJADOVOJ Красная армия
KAMIENIEW MICHAIŁ RJADOVOJ Красная армия
KAPINOS JUDYM RJADOVOJ Красная армия
KARDOSZ WŁADISŁAW RJADOVOJ Красная армия
KASJANOW MICHIŁ RJADOVOJ Красная армия
KLIMENKO PIETRO RJADOVOJ Красная армия
KOBYŁON [KOPYTOŃ] MIKOŁAJ RJADOVOJ Красная армия
KOLSCHA ALIJEW RJADOVOJ Красная армия
KOROTKICH RJADOVOJ Красная армия
DMITRIJ PIETROWICZ KOROTKOW STARSZY LEJTNANT Красная армия
KOWALCZUK PIOTR KORNIEJEWICZ RJADOVOJ Красная армия
KOZAK SIERGIEJ FIODOROWICZ [FIEDOROWICZ] RJADOVOJ Красная армия
KUGUJAN AVETIS RJADOVOJ Красная армия
KURMANBAJEW KADRALI RJADOVOJ Красная армия
MAKAMBETSCHEN [MAKAMBETSCHA] KULIGIN [KULIKIN] RJADOVOJ Красная армия
MAKZUMOW NORGALI RJADOVOJ Красная армия
MAMDUREJEW [MAMDUZEJEW] MASAR [MAZAR] RJADOVOJ Красная армия
MAMEDOW HASA [HAZA] RJADOVOJ Красная армия
MIEDZIANIK IWAN RJADOVOJ Красная армия
MIRMANOW DŻIMASCHAN RJADOVOJ Красная армия
MOSKWA JOSIF Красная армия
MURAJEW AFANASJ RJADOVOJ Красная армия
NAHEBETJAM HAMAJAK RJADOVOJ Красная армия
NAROŻNY MIKOŁAJ STARSZY SIERŻANT Красная армия
NASSAROF KATIOS RJADOVOJ Красная армия
NOWIKOWA [NIWIKOWA] MARIJA ADAMOWNA RJADOVOJ Красная армия
NOWARSKIJ ALIEKSIEJ RJADOVOJ Красная армия
OGANJAN SERGO RJADOVOJ Красная армия
OTSCHERETNI JÓZEF RJADOVOJ Красная армия
PAPYKJAN RJADOVOJ Красная армия
PATJUK DMITRIJ KLIMOWICZ RJADOVOJ Красная армия
PAWLENKO RJADOVOJ Красная армия
PAWŁOW NIKOŁAJ ARTIEMOWICZ Красная армия
PINCZUK IWAN ALEKSIEJEWICZ RJADOVOJ Красная армия
PIWARSKIJ OSIP SANITARIUSZ Красная армия
PIWOWARSKIJ ALEKSIEJ FIEDOROWICZ [FIODOROWICZ] MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
PLESZKO WASILJEWICZ Красная армия
POŁADKO WASILIJ RJADOVOJ Красная армия
PSZENICZNIUK NIKON FIEDOROWICZ SIERŻANT Красная армия
ROZANOW BORIS WASILJEWICZ Красная армия
RUKOSUJEW STIEPAN WASILJEWICZ SIERŻANT Красная армия
SAJFUDINOW SIERATDIM RJADOVOJ Красная армия
SAKIREJEW ASCHEMACHMED RJADOVOJ Красная армия
SCHABLIN MICHAIŁ RJADOVOJ Красная армия
SCHEKSAMBAJEW BROSKEK Красная армия
SCHOREPZOW [SCHEROPCOW] Красная армия
SCHUMAMETOW RJADOVOJ Красная армия
SCHUMAMETOW ORAB RJADOVOJ Красная армия
SMIŁKOW ALEKSANDR RJADOVOJ Красная армия
SOBOLJEW MIKOŁAJ Красная армия
SOKOŁOW ZACHAR Красная армия
SZCZERBA ALEKSANDR RJADOVOJ Красная армия
SZEPTIEFRAC IWAN RJADOVOJ Красная армия
SZUŁAK TEODOR RJADOVOJ Красная армия
TALIPBEJ NIASOW RJADOVOJ Красная армия
TASCHENBAJEW RJADOVOJ Красная армия
TAUSCHIJEW RJADOVOJ Красная армия
JACIUK PAWIEŁ TIERIENTJEWICZ RJADOVOJ Красная армия
TIMOSZENKO ANDRIEJ RJADOVOJ Красная армия
TIMOSZENKO GRIGORIJ NIKOŁAJEWICZ RJADOVOJ Красная армия
TITAR MICHAIŁ WASILJEWICZ SIERŻANT Красная армия
TRIFONOW RJADOVOJ Красная армия
TITOW NIKOŁAJ SIERŻANT Красная армия
TKACZEW JAKOW IWANOWICZ Красная армия
TSZERMISOW RJADOVOJ Красная армия
USAKOW CHAZJAK SZAJZAK RJADOVOJ Красная армия
UTBASAROW UŁAMDSAN RJADOVOJ Красная армия
WIEJCBLIT [WIEJEBLIŁ] ABRAM MOJSIEJEWICZ LEJTNANT Красная армия
ZAPISOCZNYJ GRIGORIJ RJADOVOJ Красная армия
ZIERIEBIATEW Красная армия
ZUGAŁOW Красная армия
ŻUBIKAŁ [ŻBIKAŁ] JEMILJAN Красная армия
PIECZERSKIJ MICHAIŁ BORISOWICZ Красная армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Красная армия 166