War graves
in Małopolska
1219040-007
43
14
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z aneksem od strony wschodniej i ogrodzony betonowymi , zakończonymi półkulą i połączonymi parami żelaznych rur słupami. Wejście zamykane łańcuchem znajduje się od strony zachodniej. Główny element cmentarza to zamykająca aneks od strony wschodniej ściana, zwieńczona w środkowej części betonowym krzyżem z niszą, w której umieszczony duży żeliwny ażurowy krzyż łaciński z motywem miecza i krzyża maltańskiego z wieńcem laurowym. Na końcach ściany ustawione betonowe stele o ściętych narożach, jedna z nałożonym na lico żeliwnym krzyżem maltańskim z wieńcem laurowym, druga – z krzyżem lotaryńskim z motywem liści lipy.

W obrębie cmentarza znajdują się nagrobki w formie:
– dużego żeliwnych, ażurowych krzyży łacińskich z motywem miecza i krzyża maltańskiego z wieńcem laurowym (2 szt.),
– dużego żeliwnego, ażurowego krzyża lotaryńskiego,
– siedmiu krzyży łacińskich z metalowych prętów o trójdzielnych zakończeniach ramion,
– dwóch krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion.

Duże żeliwne krzyże osadzone są na dwustopniowych, betonowych cokołach z prostokątną emaliowaną tabliczką z informacjami o pochowanych. Krzyże z metalowych prętów osadzone są na niskich betonowych cokołach zakończonych czterospadowo i mają umieszczone na skrzyżowaniu ramion owalne emaliowane tabliczki.

Pochowano tu 27 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 16 z armii rosyjskiej. W 2016 r. przeprowadzono kompleksowy remont cmentarza, który objął wymianę ogrodzenia, renowację krzyży nagrobnych, oznaczenie konturów mogił krawężnikami, montaż emaliowanych tabliczek.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 256-258 (wykazy pochowanych pierwotnych cmentarzy nr LXVIII-L), 391-393 (plany pierwotnych cmentarzy nr XLVIII-L), 1421-1435 (plany, wykazy pochowanych).
  • Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 371.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 184-185.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 346-347.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 93-94.
Surname Forename Rank Military formation  
LÖFFLER VIKTOR LEUTNANT Austro-Hungarian Army
HORAK RUDOLF KORPORAL Austro-Hungarian Army
LEUTGEB GUSTAV KORPORAL Austro-Hungarian Army
WÄHTEL FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DATZLER ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CERNY KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HABERSON KOLOMAN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HANG KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WANEK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FRÖHLICH ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZEITLHOFER FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SAWCZUK MICHAEL KANONIER Austro-Hungarian Army
HRODORAL JULIAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HOUDEK WENZEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 13
Russian Army 16