War graves
in Małopolska
19 11 1914
Austro-Hungarian Army
NOWA WIEŚ
grób nr 1/27