War graves
in Małopolska
12 09 1939
DĄBRIOWA SZLACHECKA