War graves
in Małopolska
17 01 1945
Red Army
mogiła nr 2