War graves
in Małopolska
27 08 1942
żona M. HILFSEINA