Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1219040-015
699
80
Mogiła założona jest na planie prostokąta i otoczona kutym płotem na betonowej podmurówce. Na grobie znajduje się stary zniszczony betonowy pomnik w formie wysokiego sarkofagu oraz betonowa macewa z zakończoną półkoliście metalową tablicą z napisem: „TU SPOCZYWA/ PONAD SIEDEMSET OFIAR/ ŻYDOWSKICH/ ROZSTRZELANYCH/ PRZEZ HITLEROWCÓW/ 27 SIERPNIA 1942 ROKU WŚRÓD TYCH OFIAR/ ZNAJDUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY NIEPOŁOMIC:/ LUNDNER AKIBA | BŁ. P. GUTFREUND CHAIM/ TILLES MOJŻESZ | DR BAUMFELD ADOLF/ TILLES HELENA | BLUMENFRUCHT PINKUS/ LICHT MOJŻESZ | MEHL MARKUS/ LICHT HELENA | MEHL ANNA/ FREYLICH LEON | MEHL MARIA/ FRENLYCH GUSTA | FEDER CHUMA/ WILF NATAN | WEISBERG MOJŻESZ/ BOCHNER SISCHE | WOLF KELLER/ BOCHNER MATYLDA | GROSSLER IZAK/ MENDEL JÓZEF | MIRISCH JÓZEF/ MENDEL FEIGLA | MIRISCH FRAWEL/ KORNFELD MAJER | SAMUEL IZRAEL/ KORNFELD SALOMEA | SAMUEL TEMA/ HELLER BERTA | BLUBAUM IZAK/ SZULKIND SZYMON | HILFSEIN M. z ŻONĄ/ WASSERLAUF HELENA | PERLROTH WILHELM/ PERLROTH MARIA | PEPIPER MINDLA/ ROSNER SALO Z RODZINĄ | PEIPER JÓZEF/ KLIMBANOW REISLA | PEIPER FANI/ WENBERG MARKUS | PEIPER ZOFIA lat 8/ CHARAP JAKUB | ASCHNOWITZ ADOLF/ KLENBERGER SAMUEL | ASCHNOWITZ JULIA/ SIEGMAN JAKUB | MAJER ABRACHAM/ SIEGMAN FEIGLA | BLÜHBAUM ITA/ KALFUS GUSTA | GRÜNBAUM FRANIA/ KALFUS JAKUB | GRÜNBAUM HENRYK/ KALFUS ABRAHAM | GRÜNBAUM LÖBL/ KALFUS CYLA | GRÜNBAUM CHAWA/ GROSS KAROLA | GRÜNBAUM BRONIA/ HRSH SALOMON | GRÜNBAUM HALINA/ MEZER SALOMEA | GOTTLIEB GIZELA/ GOTTLIEB ZULA lat 8 | SCHNTZER BRONISŁAW/ KLENBERGER | ASCHNOWITZ MAURYCY / HRCH CHANAMINDLA | PLATTNER PINKAS/ DR. BERNARD SALOMON | MAŁAMUTCH RÓŻA/ HOLENDROWA SYMEL | FROMOWICZ AMALIA/ FROMOWICZ SALOMON.”

W sierpniu 1942 r. w tym miejscu okupant niemiecki dokonał masowej egzekucji ok. 700 Żydów przywiezionych z Wieliczki. Zwłoki zakopano na miejscu. W 1948 r. wzniesiony został przez Przewodniczącego Żydowskiej Kongregacji w Niepołomicach Mosesa Grünbauma betonowy pomnik z granitowymi tablicami zawierającymi nazwiska pochowanych. Na bocznych ścianach pomnika znajdowały się również tablice z ciemnego granitu fundowane przez rodziny pomordowanych.
  • Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, depozyt Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, karta rejestracyjna pomnika pamięci narodowej.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo krakowskie, Warszawa 1984, s. 72.