Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1218090-008
3
0
Mogiła ziemna z betonowym obramowaniem. Na mogile znajduje się głaz z tablicą pamiątkową.
Pochowano tu trzy osoby zamordowane w Jaroszowicach w 1944 roku.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
3