Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1218090-008
3
0
Mogiła ziemna z betonowym obramowaniem. Na mogile znajduje się głaz z tablicą pamiątkową.
Pochowano tu trzy osoby zamordowane w Jaroszowicach w 1944 roku.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
3