Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1218090-002
1498
113
Cmentarz wojenny przylega do cmentarza komunalnego. Założony jest na planie czworoboku i ogrodzony metalowymi segmentami zawieszonymi na zwieńczonych kulą betonowych słupkach połączonych podmurówką. Wejście znajdujące się od strony zachodniej i zamykane jest jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów. Cmentarz podzielony jest główna aleja na dwie części, z których północna jest poświęcona żołnierzom Armii Czerwonej poległym w 1945 r., a południowa – pozostałym żołnierzom i jeńcom wojennym. Centralną część cmentarza stanowi okrągły placyk z nawierzchnią granitową – „zegar czasów”. Na jego obwodzie rozmieszczono 12 głazów granitowych z inskrypcjami, z których dziesięć poświęconych jest żołnierzom poszczególnych narodów, jedna dedykowana jest cywilom wszystkich narodowości i jedna stanowi upamiętnienie Żołnierzy Nieznanych.

Na zakończeniu alejki usytuowany historyczny krzyż a po jego obu stronach umieszczono po trzy tablice informacyjne o historii przekształceń cmentarza.

W kwaterze żołnierzy Armii Czerwonej z II wojny światowej znajdują się nagrobki w formie obelisków oraz ściętych pulpitowo betonowych bloczków. W kwaterze poświęconej pozostałym żołnierzom pochowanym na cmentarzu znajdują się nagrobki różnego rodzaju indywidualne nagrobki oraz umieszczone na betonowych cokołach kute krzyże łacińskie i dwuramienne oraz krzyże kamienne.
Cmentarz założony został w 1849 r. przy szpitalu wojskowym austriackiego 56 pułku piechoty. W okresie I wojny światowej pochowano tu 1206 żołnierzy. Od listopada 1918 do 1921 r. na cmentarzu pochowanych zostało ok. 2160 osób, w tym jeńcy z Armii Czerwonej, jeńcy i internowani ukraińscy, żołnierze Wojska Polskiego, jeńcy litewscy. W latach 30-tych przeprowadzono komasację mogił i zmniejszono powierzchnię cmentarza.

Na cmentarzu pochowano też grupę cywilów z Andrychowa, którzy zginęli we wrześniu 1939 r. W 1945 r. po przejściu frontu dokonywano tu pochówków żołnierzy sowieckich. W wyniku przeprowadzonych ekshumacji na terenie powiatu wadowickiego na cmentarzu spoczęło 1498 żołnierzy Armii Czerwonej z II wojny światowej.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
OLENIUM WASYL ALEKSAN. Armia Czerwona
IRENUW ALEKSANDER MIK. Armia Czerwona
PIOTROW DYMITR FR. Armia Czerwona
BABICZ ALEKSANDER MIK. Armia Czerwona
FLORYB IRNIN MIKOŁAJ Armia Czerwona
BOZKO PAWEŁ MIKOŁAJ Armia Czerwona
KALESNIKW PAWEŁ MIKOŁAJ Armia Czerwona
KUT MIKOŁAJ ALEKSANDER Armia Czerwona
FIODOR OSADCZYJ Armia Czerwona
POSTALAJENKO MIKOŁAJ M. Armia Czerwona
PANDJACZUK MICHAŁ ALEKS. Armia Czerwona
MASLICA IWAN MIKOŁAJ Armia Czerwona
BOZOK GRZEGORZ Armia Czerwona
GATUSZKIN IWAN DYMITR Armia Czerwona
KOWAN IWAN MICHAŁ Armia Czerwona
BATAREN Armia Czerwona
JAKUZOW IWAN Armia Czerwona
WYSOCZYŃSKI JULIAN Armia Czerwona
CHOMINICZ M.S. Armia Czerwona
IGNATOROSKIM K.K. Armia Czerwona
SUCHOW STEFAN FILIPOWICZ Armia Czerwona
GRZEGOR S. JANA Armia Czerwona
POWALASZKO JAKUB. TERENIEWICZ Armia Czerwona
PŁYGUNOW MIKOŁAJ S. EWDOKIMA Armia Czerwona
TYMOFIEW S. JEWTYHIEJA Armia Czerwona
MYSZENI DYMITR S. MICH. Armia Czerwona
ANARIASEW DZONSTON Armia Czerwona
SMYRNOW GRZEGORZ S. ILICZA Armia Czerwona
STARKOW JAN S. ALEKSIEJA ULIANOWSKI Armia Czerwona
WASYL. S. IGNACEGO Armia Czerwona
DOŁGUSZEW JAN S. GRZEGORZA Armia Czerwona
ŁUKJANOW FEDOR S. ABRAMA Armia Czerwona
BAKAKEN WIKTOR S. KONSTANTEGO Armia Czerwona
BAJEKSZORIN ALEKSANDER Armia Czerwona
ABRAMOW S.S. ` Armia Czerwona
GORZYKOW M.S. Armia Czerwona
KOWAL LEON S. MICHAŁA Armia Czerwona
SMONCZEW LEON S. GRZEGORZA Armia Czerwona
ARECHOW Armia Czerwona
RUPCZAK T. Armia Czerwona
KANIKUŁOW A. Armia Czerwona
SELIWANOW Armia Czerwona
SZCZEICHERT M.B. Armia Czerwona
WASYL FILIPOWICZ ZIMONIEWICZ Armia Czerwona
CZASOWNIKOW MIKOŁAJ MIKOŁAJEWICZ LEJTNANT Armia Czerwona
FLENTICZ [FLINTICZ] MICHAIŁ ALEKSIEJEWICZ Armia Czerwona
KIRICZENKO MIKOŁAJ MICHAJŁOWICZ Armia Czerwona
BARYKIN WASILIJ IWANOWICZ Armia Czerwona
PIETROWIEC IWAN POLIKARPOWICZ Armia Czerwona
PIERISZCZ ZINOWIJ MARKOWICZ Armia Czerwona
SPIWAK GRIGORIJ TROFIMOWICZ Armia Czerwona
WIEKLINIEC IWAN JURIEWICZ Armia Czerwona
GAJDU WASILIJ PAWŁOWICZ Armia Czerwona
CHYDYROW SASAN MAMIEDGASAN OGŁY Armia Czerwona
WIELTMAN LEONID JEFIMOWICZ Armia Czerwona
BAKUSZ DANIŁ FOMICZ Armia Czerwona
BUGAJEWSKIJ WŁADYMIR GRIGORJEWICZ Armia Czerwona
ANDRUSISZYN IWAN FIEDOROWICZ Armia Czerwona
BARTASZEWICZ ALEKSIEJ FIEDOROWICZ Armia Czerwona
DOGASZ JURIJ JURJEWICZ Armia Czerwona
CZERNYSZEW WASILIJ SIEMIENOWICZ Armia Czerwona
KOLPIET ALEKSANDR ŁUKICZ Armia Czerwona
LEJDIERMAN CHUNA GIERSZKOWICZ Armia Czerwona
KANPANKOW IWAN NIKOŁAJEWICZ Armia Czerwona
CHADŻER NAJU GRIGORIEWICZ Armia Czerwona
TURBACZ ANTON JESIFOWICZ Armia Czerwona
PANIASZKIN JEWGIENIJ MICHAJŁOWICZ Armia Czerwona
STAWIŁA NIKOŁAJ WASYLIEWICZ Armia Czerwona
NICUK ANDRIEJ JERMOŁAJEWICZ Armia Czerwona
SŁENIW MARK IWANOWICZ Armia Czerwona
SZABAROW DMITRIJ Armia Czerwona
GURYŁO KONSTANTIN SEWOSTWANOWICZ Armia Czerwona
CINCAŁASZWILI IWAN JEGOROWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
MATIUK WŁADIMIR FIODOROWICZ STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
BOTIENKO IWAN NIKIFOROWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KOROLIOW EDWARD KONSTANTINOWICZ MŁODSZY LEJTNANT Armia Czerwona
TUGARINOW IWAN TNAKIENTJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
WOŁOWOJ NIKOŁAJ LUKICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
MUDRYJ JOSIF TIMOFIEJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
WICZUK MICHAIŁ TIMOFIEJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
ŁONIAK MARIAN WASILJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KIR FIODOR STIEPANOWICZ [STIEFANOWICZ] SZEREGOWY Armia Czerwona
JANICKIJ MICHAIŁ SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
POLISZCZUK IWAN IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
KOPICZUK DMITRIJ SZEREGOWY Armia Czerwona
RUDNICKIJ MATWIEJ MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KOROL GIEORGIJ ALEKSANDROWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
ŻUKOWSKIJ PIETR ROMANOWICZ Armia Czerwona
MINCER IWAN PIETROWICZ Armia Czerwona
LIPIECKIJ WASILIJ DMITRIJEWICZ Armia Czerwona
DUBIK WASILIJ JURJEWICZ Armia Czerwona
CHOMIAK IWAN MAKAROWICZ Armia Czerwona
PALENTIEWICZ [POLINKIEWICZ] ANDRIEJ LEONTJEWICZ JEFREJTOR Armia Czerwona
KARIUCHIN WASILIJ GRIGORIEWICZ Armia Czerwona
JUR WASILIJ IWANOWICZ Armia Czerwona
STELMACH WASILIJ ALEKSIEJEWICZ Armia Czerwona
PŁAMDIAŁA MICHAIŁ WASILJEWICZ Armia Czerwona
STARCEW NIKOŁAJ IWANOWICZ Armia Czerwona
KILUSZKO GRIGORIJ DEMIDOWICZ Armia Czerwona
WIELIEGAN WASILIJ WASILJEWICZ Armia Czerwona
MARINIEC DMITRIJ FIEDOROWICZ Armia Czerwona
PASZTEPA GRIGORIJ FIEDOROWICZ Armia Czerwona
SZOTA MICHAIŁ KIRIŁOWICZ Armia Czerwona
PASOWIEC IWAN LEONTIEWICZ Armia Czerwona
JACENO [JACENIA] IWAN STIEPENOWICZ Armia Czerwona
OTROSZENKO [ATROSZCZENKO] WIKTOR ILICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
WIERCHOMIJ ANDREJ ALEKSEJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
BIELECKIJ IWAN MICHAJŁOWICZ Armia Czerwona
MUSIEWICZ ADAM USTINOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KIT ONUFRIJ ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
OŻELSKIJ ALEKSANDR IWANOWICZ Armia Czerwona
CHOMINICZ MICHAIŁ STIEPANOWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
PRACKIEWICZ ANTON ALEKSANDROWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 0
Wojsko Polskie 0
0
Armia Czerwona 1385