Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1218090-002
1498
113
Cmentarz założony jest na planie czworoboku i ogrodzony płotem z metalowych prętów oraz zwieńczonych kulą słupków, osadzonych w betonowej podmurówce. Wejście znajdujące się od strony zachodniej i zamykane jest jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów. Wyłożona kostką brukową alejka dzieli cmentarz dwie części, z których północna jest poświęcona żołnierzom Armii Czerwonej poległym w 1945 r., a południowa – pozostałym żołnierzom i jeńcom wojennym.

Przy wejściu znajduje się przeniesiony z Rynku pomnik upamiętniający żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walce z Niemcami. Na zakończeniu alejki usytuowana jest osadzona na betonowej ławie instalacja pomnikowa z sześciu metalowych rur, upamiętniająca polskich i sowieckich żołnierzy poległych w okresie II wojny światowej. Po prawej stronie głównej alejki znajduje się ufundowany w 1973 r. kamienny pomnik upamiętniający pochodzącego z Babicy Tadeusza Sadowskiego ps. „Tomo” (1922-1944), partyzanta, który walczył z Niemcach w szeregach komunistycznej partyzantki Tity na terenie Jugosławii.

W kwaterze żołnierzy Armii Czerwonej z II wojny światowej znajdują się nagrobki w formie ściętych pulpitowo betonowych bloczków oraz obelisków. W kwaterze poświęconej pozostałym żołnierzom pochowanym na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:

– łacińskich i lotaryńskich krzyży z płaskownika,
– metalowych krzyży łacińskich o rozdwojonych zakończeniach ramion,
– metalowych krzyży łacińskich o zakończeniach ramion w kształcie trapezu.

Przy południowym ogrodzeniu znajduje się nagrobek podpułkownika Leopolda Teufla, szefa Uzupełnień Obrony Krajowej w Wadowicach zmarłego 15.02.1917.

Cmentarz założony został w 1849 r. przy szpitalu wojskowym austriackiego 56 pułku piechoty. W okresie I wojny światowej pochowano tu 1206 r żołnierzy. Od listopada 1918 do 1921 r. na cmentarzu spoczęło ok. 2160, w tym jeńcy z Armii Czerwonej, jeńcy i internowani ukraińscy, żołnierzy Wojska Polskiego, jeńcy litewscy. W latach 30-tych przeprowadzono komasację mogił i zmniejszono powierzchnię cmentarza.

Na cmentarzu pochowano też grupę cywilów z Andrychowa, którzy zginęli we wrześniu 1939 r. W 1945 r. po przejściu frontu dokonywano tu pochówków żołnierzy sowieckich. W wyniku przeprowadzonych ekshumacji na terenie powiatu wadowickiego na cmentarzu spoczęło 1498 żołnierzy Armii Czerwonej z II wojny światowej.

W 1967 r. przeprowadzona została rekompozycja cmentarza, w wyniku której wytyczono na nowo alejki i kwatery, wykonano obramowania, utwardzono powierzchnię, ogrodzono cmentarz stalową siatką. W 2015 r. wykonano obecnie istniejące ogrodzenie.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
OLENIUM WASYL ALEKSAN. Красная армия
IRENUW ALEKSANDER MIK. Красная армия
PIOTROW DYMITR FR. Красная армия
BABICZ ALEKSANDER MIK. Красная армия
FLORYB IRNIN MIKOŁAJ Красная армия
BOZKO PAWEŁ MIKOŁAJ Красная армия
KALESNIKW PAWEŁ MIKOŁAJ Красная армия
KUT MIKOŁAJ ALEKSANDER Красная армия
FIODOR OSADCZYJ Красная армия
POSTALAJENKO MIKOŁAJ M. Красная армия
PANDJACZUK MICHAŁ ALEKS. Красная армия
MASLICA IWAN MIKOŁAJ Красная армия
BOZOK GRZEGORZ Красная армия
GATUSZKIN IWAN DYMITR Красная армия
KOWAN IWAN MICHAŁ Красная армия
BATAREN Красная армия
JAKUZOW IWAN Красная армия
WYSOCZYŃSKI JULIAN Красная армия
CHOMINICZ M.S. Красная армия
IGNATOROSKIM K.K. Красная армия
SUCHOW STEFAN FILIPOWICZ Красная армия
GRZEGOR S. JANA Красная армия
POWALASZKO JAKUB. TERENIEWICZ Красная армия
PŁYGUNOW MIKOŁAJ S. EWDOKIMA Красная армия
TYMOFIEW S. JEWTYHIEJA Красная армия
MYSZENI DYMITR S. MICH. Красная армия
ANARIASEW DZONSTON Красная армия
SMYRNOW GRZEGORZ S. ILICZA Красная армия
STARKOW JAN S. ALEKSIEJA ULIANOWSKI Красная армия
WASYL. S. IGNACEGO Красная армия
DOŁGUSZEW JAN S. GRZEGORZA Красная армия
ŁUKJANOW FEDOR S. ABRAMA Красная армия
BAKAKEN WIKTOR S. KONSTANTEGO Красная армия
BAJEKSZORIN ALEKSANDER Красная армия
ABRAMOW S.S. ` Красная армия
GORZYKOW M.S. Красная армия
KOWAL LEON S. MICHAŁA Красная армия
SMONCZEW LEON S. GRZEGORZA Красная армия
ARECHOW Красная армия
RUPCZAK T. Красная армия
KANIKUŁOW A. Красная армия
SELIWANOW Красная армия
SZCZEICHERT M.B. Красная армия
WASYL FILIPOWICZ ZIMONIEWICZ Красная армия
CZASOWNIKOW MIKOŁAJ MIKOŁAJEWICZ LEJTNANT Красная армия
FLENTICZ [FLINTICZ] MICHAIŁ ALEKSIEJEWICZ Красная армия
KIRICZENKO MIKOŁAJ MICHAJŁOWICZ Красная армия
BARYKIN WASILIJ IWANOWICZ Красная армия
PIETROWIEC IWAN POLIKARPOWICZ Красная армия
PIERISZCZ ZINOWIJ MARKOWICZ Красная армия
SPIWAK GRIGORIJ TROFIMOWICZ Красная армия
WIEKLINIEC IWAN JURIEWICZ Красная армия
GAJDU WASILIJ PAWŁOWICZ Красная армия
CHYDYROW SASAN MAMIEDGASAN OGŁY Красная армия
WIELTMAN LEONID JEFIMOWICZ Красная армия
BAKUSZ DANIŁ FOMICZ Красная армия
BUGAJEWSKIJ WŁADYMIR GRIGORJEWICZ Красная армия
ANDRUSISZYN IWAN FIEDOROWICZ Красная армия
BARTASZEWICZ ALEKSIEJ FIEDOROWICZ Красная армия
DOGASZ JURIJ JURJEWICZ Красная армия
CZERNYSZEW WASILIJ SIEMIENOWICZ Красная армия
KOLPIET ALEKSANDR ŁUKICZ Красная армия
LEJDIERMAN CHUNA GIERSZKOWICZ Красная армия
KANPANKOW IWAN NIKOŁAJEWICZ Красная армия
CHADŻER NAJU GRIGORIEWICZ Красная армия
TURBACZ ANTON JESIFOWICZ Красная армия
PANIASZKIN JEWGIENIJ MICHAJŁOWICZ Красная армия
STAWIŁA NIKOŁAJ WASYLIEWICZ Красная армия
NICUK ANDRIEJ JERMOŁAJEWICZ Красная армия
SŁENIW MARK IWANOWICZ Красная армия
SZABAROW DMITRIJ Красная армия
GURYŁO KONSTANTIN SEWOSTWANOWICZ Красная армия
CINCAŁASZWILI IWAN JEGOROWICZ SZEREGOWY Красная армия
MATIUK WŁADIMIR FIODOROWICZ STARSZY SIERŻANT Красная армия
BOTIENKO IWAN NIKIFOROWICZ SZEREGOWY Красная армия
KOROLIOW EDWARD KONSTANTINOWICZ MŁODSZY LEJTNANT Красная армия
TUGARINOW IWAN TNAKIENTJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
WOŁOWOJ NIKOŁAJ LUKICZ SZEREGOWY Красная армия
MUDRYJ JOSIF TIMOFIEJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
WICZUK MICHAIŁ TIMOFIEJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
ŁONIAK MARIAN WASILJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
KIR FIODOR STIEPANOWICZ [STIEFANOWICZ] SZEREGOWY Красная армия
JANICKIJ MICHAIŁ SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Красная армия
POLISZCZUK IWAN IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
KOPICZUK DMITRIJ SZEREGOWY Красная армия
RUDNICKIJ MATWIEJ MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
KOROL GIEORGIJ ALEKSANDROWICZ SZEREGOWY Красная армия
ŻUKOWSKIJ PIETR ROMANOWICZ Красная армия
MINCER IWAN PIETROWICZ Красная армия
LIPIECKIJ WASILIJ DMITRIJEWICZ Красная армия
DUBIK WASILIJ JURJEWICZ Красная армия
CHOMIAK IWAN MAKAROWICZ Красная армия
PALENTIEWICZ [POLINKIEWICZ] ANDRIEJ LEONTJEWICZ JEFREJTOR Красная армия
KARIUCHIN WASILIJ GRIGORIEWICZ Красная армия
JUR WASILIJ IWANOWICZ Красная армия
STELMACH WASILIJ ALEKSIEJEWICZ Красная армия
PŁAMDIAŁA MICHAIŁ WASILJEWICZ Красная армия
STARCEW NIKOŁAJ IWANOWICZ Красная армия
KILUSZKO GRIGORIJ DEMIDOWICZ Красная армия
WIELIEGAN WASILIJ WASILJEWICZ Красная армия
MARINIEC DMITRIJ FIEDOROWICZ Красная армия
PASZTEPA GRIGORIJ FIEDOROWICZ Красная армия
SZOTA MICHAIŁ KIRIŁOWICZ Красная армия
PASOWIEC IWAN LEONTIEWICZ Красная армия
JACENO [JACENIA] IWAN STIEPENOWICZ Красная армия
OTROSZENKO [ATROSZCZENKO] WIKTOR ILICZ SZEREGOWY Красная армия
WIERCHOMIJ ANDREJ ALEKSEJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
BIELECKIJ IWAN MICHAJŁOWICZ Красная армия
MUSIEWICZ ADAM USTINOWICZ SZEREGOWY Красная армия
KIT ONUFRIJ ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
OŻELSKIJ ALEKSANDR IWANOWICZ Красная армия
CHOMINICZ MICHAIŁ STIEPANOWICZ SIERŻANT Австро-венгерская армия
PRACKIEWICZ ANTON ALEKSANDROWICZ SIERŻANT Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 0
Польская армия 0
0
Красная армия 1385