Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205020-011
1
1
Mogiła nakryta granitową płytą, u wezgłowia wysoka trójsegmentowa attyka, zwieńczona krzyżem łacińskim z metalową pasyjką. W środkową część attyki wmurowana jest tablica z jasnego kamienia z inskrypcją: "Ś.†P./ TU SPOCZYWA/ SENDECKI MICHAŁ/ PRZEŻYŁ LAT 36/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ/ MĘCZEŃSKĄ ZRĄK/ HITLEROWSKICH/ 13.I.1945/ PROSI o WESTCHNIENIE/ DO BOGA".

Nad tablicą znajduje się medalion ze zdjęciem zmarłego. Po obu stronach środkowego segmentu znajdują się pylony o rowkowanym licu, zwieńczone rzeźbionymi donicami z motywem roślinnym. Na dolnej części attyki umieszczona jest metalowa tablica z wypukłym napisem: „SENDECKI MICHAŁ PS „GRAB"/ DZIAŁACZ BATALIONÓW CHŁOPSKICH/ W LATACH 1939-1945/ ZAMORDOWANY PRZEZ OKUPANTA/ W DNIU 13.I.1945 R./ W 22 ROCZNICĘ ŚMIERCI/ SPOŁECZEŃSTWO BINAROWEJ".

Michał „Grab" Sendecki działał w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego w ramach ruchu ludowego.. Pełnił funkcję kierownika referatu samorządowego ZWZ-AK Obwodu Gorlice i dowodził oddziałem Ludowej Straży Bezpieczeństwa, operującym w okolicach Binarowej i Sękowej. Zginął z rąk okupanta niemieckiego w dniu 13 stycznia 1945 r. Według relacji zanotowanej w ramach "alertu" harcerskiego Michał „Grab" Sendecki został aresztowany 31 grudnia 1944 r. i trafił do więzienia w Gorlicach. Zginął 13 stycznia 1945 r. podczas próby ucieczki. Zwłoki, pierwotnie pochowane pod murami więzienia, ekshumowano już w marcu 1945 r. i uroczyście pochowano na cmentarzu w Binarowej.
  • G. Mazur, W. Rojek, M. Zgórniak, Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu na obszarze inspektoratu ZWZ-AK Nowy Sącz 1939 - 1945, Kraków 1999, s. 147, 311.
  • A Fitowa, Bataliony Chłopskie w Małopolsce 1939–1945,. Działalność organizacyjna, polityczna i zbrojna, Kraków 1984, s. 398-399, 509.
  • Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, sygn. GK 195/XIII/3.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
SENDECKI MICHAŁ Bataliony Chłopskie