Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205100-002
199
122
Cmentarz założony jest na planie wieloboku zbliżonego kształtem do litery T i ogrodzony od południowego zachodu kamiennym murem, a z pozostałych stron – płotem z drewnianych sztachet i kamiennych słupów, zwieńczonych małym drewnianym krzyżem i nakrytych gontowym daszkiem. Wejście znajduje się od strony zachodniej. Ujęte jest w dwa kamienne słupy z gontowym daszkiem i zamykane dwuskrzydłowymi wrotami. Na słupie po prawej stronie umieszczona została tablica z informacją o cmentarzu i remoncie przeprowadzonym w 1998 r. Główny element architektoniczny cmentarza to usytuowana na wprost wejścia w linii muru wysoka, trójkątna pokryta gontowym daszkiem ściana pomnikowa. Na jej szczycie znajduje się kamienny krzyż łaciński. W niszy ściany pomnikowej znajduje się tablica z inskrypcją:

„DAS EUCH DER TOD NICHT DAUERN MAG, IHR TREUEN/ WIENER HELDEN, SOLL DIESE SCHRIFT EUCH TAG FÜR/ TAG DIE FROHE KUNDE MELDEN/ FÜR DEN IHR TAPFERN GESTORBEN SEID KEIN/ FEINDESFUSS HAT IHN ENTWEIHT DEN HEILIGEN/ BODEN DER KAISERSTADT – DIE EUCH DAS/ LEBEN GEGEBEN HAT!".

Na cmentarzu występują nagrobki w formie drewnianych krzyży o bogatej ornamentyce, nakrytych dwuspadowym daszkiem oraz betonowych stel. Na krzyżach umieszczone są owalne, a na stelach prostokątne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych. Groby są rozmieszczone symetrycznie i ujęte w kamienne obramowania.

W 32 grobach pojedynczych oraz 3 zbiorowych pochowano 194 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 5 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 42 s. 99-172 (projekty, plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 37-38 (fotografie) GW 62 s. 9.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 125-126.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 331-335.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przel. H. Sznytka, Tarnów 1996 s. 44.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 49.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
TUREK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHNÖTZINGER FRANZ FÄHNRICH IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
RESSEL SIGISMUND OBERLEUTNANT Armia austro-węgierska
ZACK HEINRICH KADETT Armia austro-węgierska
SCHREIBER OSKAR KADETT Armia austro-węgierska
NEDĚLKA KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SERČUK KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
FRITZ JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BARTIK OTTO JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TARLIK RUDOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KLIMOVIČ JAKOB LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHMIED KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
OBERENZER ALOIS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BURGHARDT JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RADA MARTIN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
EBERMANN JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ISEL ANDREAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HUBER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KUGLER GUSTAV LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SANTIN ALOIS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STAGL JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SEVERA JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HAUSLEITHNER JOSEF MICHAEL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MEISL GEORG SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHÖGGER AUGUST LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HIMMER ANTON GEFREITER Armia austro-węgierska
GREINER LEOPOLD ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KLIKA JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TITZE JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STEIZER JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BAIERL SEBASTIAN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BEISSER FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BRAUN ADOLF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHRAMM JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
POVOLNY JOSEF GEFREITER Armia austro-węgierska
HIRIS WILHELM SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CHROMEČEK FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STEIGBERGER OTTO SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PIEKIELLO ALOIS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FILIPEK MORITZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KEIL JULIUS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
NEUBRAND JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
EGERER FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TRUNNER ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MALUSKA EDUARD SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KEBERT OSKAR SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PETER GOTTFRIED SCHÜTZE Armia austro-węgierska
JAROŠ ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HURTL WILHELM ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
VLADIK KARL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ZEDNIK JOHANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Armia austro-węgierska
GLOTTER JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BACH KARL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HUBER MICHAEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MAYERHOFER FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SLABA JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BAUER FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KREIL LEOPOLD SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BÖHM JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KRUG FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KRASNY JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STELEK ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GRASSL KARL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HOLZMANN KARL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TAUSCHER LUDWIG KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
KOCANDA JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LANGREITHER LEOPOLD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PECHEK KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ROIDL HUGO LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHRAMBOR LEOPOLD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHLOR FRIEDRICH LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LITSCHAUER LEOPOLD FRIEDR. SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HRUZA FRANZ GEFREITER Armia austro-węgierska
KOWAREK KARL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
JANISCH RUDOLF KORPORAL Armia austro-węgierska
FELSNER FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PRAX FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PINKAVA JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ŠUBERT JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TELICH JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HORAČEK WENZEL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CHYTKA FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZBOŘIL KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JELINEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BUDIN FRANZ FELDWEBEL Armia austro-węgierska
OPATRIL KARL Armia austro-węgierska
SCHAUBAUER JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MARX MATHIAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HUDEČEK FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BUBACH KARL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TOMAŠTIK JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ZLÁMAL FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHLEMMER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HUBAČEK VON FRANZ FÄNHRICH Armia austro-węgierska
SMEJKAL FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KREJČI VINZENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KVÁČ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ŠANFRUČEK JAROSLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PONIKLÝ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PADOUREK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MÁČEK FRIEDRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BREČKA HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
NOUZÁK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHOVANEC WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZLESÁK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
OLIŠAR WENZEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KNOBLOCH EBERHARDT SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ROZMAN MATHIAS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KRAJEWSKI JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PAVEL RUDOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KIRSCHNER WENZEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ŘEZÁČ JOSEF OFFIZIER D. Armia austro-węgierska
TILL FRANZ ERSATZ RESERVIST GEFREITER Armia austro-węgierska
BUCHTA FRANZ KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
SALOMON LEOPOLD SCHÜTZE Armia austro-węgierska
VOLNNHOFER LUDWIG LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MUNDSPERGER JOHANN GEFREITER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
HONZIK ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STIX FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
JEŘABEK JOHANN KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
RAUER FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STEINER KARL KORPORAL Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 5
Armia austro-węgierska 72