Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205090-007
153
24
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta i otoczony z trzech stron drewnianym sztachetowym płotem, a od północy niskim, kamiennym murem. Znajdujące się w południowej części ogrodzenia, ujęte w dwa kamienne słupy wejście zamykają dwuskrzydłowe drewniane wrota. Na słupie po lewej stronie od wejścia umieszczona jest tablica z informacjami o cmentarzu i przeprowadzonym w 1998 r. remoncie.

Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż łaciński z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion, umieszczony na niskim postumencie z kamiennych bloków z wmurowaną tablicą z inskrypcją

„DER KRIEG REISST NIEDER – DER KRIEG BAUT AUF”
Po prawej stronie postumentu znajduje kamienny kubik z wyprofilowanym krzyżem greckim na każdej ze ścian. Pierwotnie znajdowała się tu ściana pomnikowa.

Groby są oznaczone drewnianymi krzyżami z tarczą na skrzyżowaniu ramion, na której umieszczone są okrągłe emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

W 3 grobach zbiorowych i 22 pojedynczych pochowano 54 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 99 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 283-383 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 71.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 319-320.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 115-116.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 35.
  • Mitteilungen und Berichte des „Österreichischen Schwarzen Kreuzes“, 2019, 2 (149), s. 34.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
SOLIWARZ FRANZ Armia austro-węgierska
PUMMER JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PORSALONIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FAUSTER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOCBEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
POTAN LUDWIG SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KREJČI THOMAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GOTTLIEB KARL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Armia austro-węgierska
LOSCHÜTZKY FRIEDRICH LEUTNANT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
URBANEC ANTON ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
ČERVENÝ JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
WOKOUN KARL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
SORDA JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LENGAL ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ODVÁRKA GOTTLOB LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PROKESCH PAUL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BENESCH LEOPOLD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WITHELM LUDWIG SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PAÁR JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KOCH FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
VODIŠEK JOSEF RESERVIST GEFREITER Armia austro-węgierska
JEVŠENAK ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CAJNKO FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
TRKAN ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 30
Armia rosyjska 99