Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201070-002
51
8
Cmentarz zbudowany jest na planie prostokąta i otoczony ogrodzeniem z betonowych, zwężających się ku górze słupów o przekroju ośmiobocznym, połączonych żelaznymi rurami i betonową podmurówką. Znajdujące się od strony południowej wejście zamykane jest łańcuchem.

Główny element cmentarza to betonowy krzyż łaciński na wysokim postumencie, umieszczony w linii ogrodzenia na wprost wejścia. Na jego licu znajduje się żeliwny ażurowy krzyż z motywem miecza. Na skrzyżowaniu ramion krzyża osadzony jest krzyż maltański z datą „1914" i wieńcem laurowym.Taki sam krzyż nałożony jest na lico stel wieńczących betonowe słupy w północnych narożnikach ogrodzenia.

Groby rozmieszczone są równolegle do północnego ogrodzenia. Na cmentarzu znajduje się osiem nagrobków w formie krzyży łacińskich z żelaznych prętów i osadzonych na betonowych cokołach.

  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 1235-1237 (wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 369.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 172.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 343.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 89-90.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
GAWLIŃSKI JOHANN ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
MADURA ADALBERT ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
WEISS ALOIS INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZURAWSKI FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SIKORA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOŁODZIEJ LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WECHSBERG SIEGFRIED OBERLEUTNANT Armia austro-węgierska
ANTL EMIL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 43