Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1219010-006
1
1
Mogiła ziemna oznaczona krzyżem z metalowych rur z pasyjką. Zakończenia ramion zdobione są połączonymi ze sobą trzema pierścieniami.

Pochowano tu 15-letniego Stefana Ptasznika, zastrzelonego 23 czerwca 1943 r. w Zakrzowie przez okupanta niemieckiego.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 116.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
PTASZNIK STEFAN