Groby Wojenne
Na terenie małopolski
23 06 1943
lat 15