Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216140-008
61
26
Obiekt składa się z dwóch przylegających do siebie kwater: zachodniej na planie ośmioboku z niewielkim aneksem od strony zachodniej, wschodniej – na planie prostokąta z ujętym w betonową balustradę występem od strony wejścia. Z pozostałych stron ogrodzenie stanowi mur z kamiennych ciosów. Wejście ujęte jest w dwa masywne, kamienne słupy o podstawie ośmiobocznej i zamykane trójsegmentową, kutą furtką z motywem krzyża greckiego z blachy, z ruchomym jednym skrzydłem. Przy wejściu znajduje się tablica informacyjna z herbem Powiatu Tarnowskiego.
 
Główny element kwatery stanowi pomnik w formie postumentu o podstawie ośmiobocznej, zwężającego się ku górze czterema ukośnym płaszczyznami, zwieńczonego betonowym krzyżem łacińskim. Pierwotnie znajdował się tu wysoki, drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem. W czterech otoczonych motywem wieńca, okrągłych wnękach na postumencie, umieszczone są żeliwne krzyże maltańskie z motywem wieńca laurowego. Aneks przy kwaterze zachodniej zamyka zakończony dwuspadowo odcinek muru z tablicą memoratywną z napisem w języku niemieckim: „NICHT NUR GROSSE SOHNE/ VERLANGT DIE GROSSE ZEIT-/ AUCH GROSSE ENKEL!”. Nad tablicą umieszczona jest metalowa plakietka z napisem: „TYM MIEJSCEM/ OPIEKUJE SIĘ/ SZKOŁA PODSTAWOWA/ W PALEŚNICY”. Groby rozmieszczone są symetrycznie po obu stronach alejki w kwaterze wschodniej oraz wzdłuż ogrodzenia w kwaterze zachodniej.

 
Nagrobki mają formę:
– żeliwnych krzyży maltańskich osadzonych na betonowych, zwężających się ku górze postumentach,
– żeliwnego, ażurowego krzyża łacińskiego, osadzonego na betonowym, zwężającym się ku górze postumencie,
– betonowych arkadek w linii ogrodzenia, z krzyżem greckim lub lotaryńskim w prześwicie.
 
Pochowano tu 46 żołnierzy z armii austro-węgierskiej oraz 15 z armii rosyjskiej poległych lub zmarłych w 1915 r. Znane są nazwiska 26 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, GW 36, s. 673 i in.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Westgalizischen Heldengräber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien 1918, reprint: Tarnów 1993, s. 320-321.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 320-321.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 100-101.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 323-324.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 334-337.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 61-62.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BALSZOT ANASCEL HONVED Armia austro-węgierska
FOGARSI ÁRPÁD OFFIZIER-DIENSTBOTE Armia austro-węgierska
ZOUDA IGNÁC PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
ROTH LAURENZ HUSAR Armia austro-węgierska
VOD JOHANN HUSAR Armia austro-węgierska
NAGY JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
TURKA JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
CSMOR KASPAR HONVED Armia austro-węgierska
WEIDNER TVGVES ? ÁGOSTON RECHNUNGS-UNTEROFIZIER I KL. Armia austro-węgierska
BOGDAN JOHANN HONVED Armia austro-węgierska
PIESONYE GYÖRGY BLESSIERTEN-TRÄGER Armia austro-węgierska
LUZER MARTIN SAPPEUR Armia austro-węgierska
SZALAI IMRE HONVED Armia austro-węgierska
SIPOS IMRE HONVED Armia austro-węgierska
KADAR ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
NAGY MÁRTON GEFREITER Armia austro-węgierska
BOTESAN ILLÉS HONVED Armia austro-węgierska
TURI JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
KACSOTA JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
MÜLLER SIMON KORPORAL Armia austro-węgierska
MĚDA JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
DRACH JAKOB HUSAR Armia austro-węgierska
CZEGLÉDI JÓZSEF GEFREITER Armia austro-węgierska
PAPP ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
SZABO STEFAN JÓZSEF TRAIN-SOLDAT Armia austro-węgierska
MIKLOS JAKOB GEFREITER Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 20
Armia rosyjska 15