Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208010-013
1
1
Mogiła ujęta w lastrykowe obramowanie ze stelą u wezgłowia w kształcie niesymetrycznego pięcioboku. Na steli umieszczona jest tabliczka z napisem: „Ś†P/ WINCENTY SROKA/ OFIARA TERRORU/ HITLEROWSKIEGO/ Z 1943 r.”
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
SROKA WINCENTY