Groby Wojenne
Na terenie małopolski
Armia austro-węgierska
grób nr 22~25