Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1206050-008
66
24
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta i ogrodzony pełnym murem kamiennym z betonową nakrywą, dostosowanym uskokami do ukształtowania terenu. Wejście znajdujące się od strony zachodniej zamykane jest jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów. Po obu stronach wejścia znajdują się krótkie odcinki muru, zwieńczone kamiennymi kulami. Na murze przy wejściu umieszczona jest kamienna tablica z napisem: „CMENTARZ/ z I WOJNY ŚWIATOWEJ/ 1914 – 1918/ OBIEKT ZABYTKOWY/ ZWIĄZEK KOMBATANTÓW R.P. W LUBORZYCY”.

Główny element cmentarza stanowi drewniany krzyż o ramionach spiętych półkolistym łukiem. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– żeliwnych krzyży z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion,
– żeliwnych krzyży z datą „1915” o rozszerzonych zakończeniach ramion
– małego żeliwnego krzyża lotaryńskiego z datą „1914”.

Naprzeciwko wejścia umieszczony jest niski kamienny krzyż o szerokich i krótkich ramionach z motywem wieńca laurowego, przeniesiony prawdopodobnie ze zlikwidowanego cmentarza wojennego nr 392 przy komorze celnej w Kocmyrzowie.

W 6 grobach zbiorowych i 29 pojedynczych pochowano tu 59 żołnierzy z armii austro-węgierskiej,7 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 45.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 413.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 435-436, 438.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 395.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 167.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
NÜRNBERGER FRIEDRICH FÄHNRICH Armia austro-węgierska
PRONTL RUDOLF LEUTNANT Armia austro-węgierska
DOUBRAVSKY KARL OBERLEUTNANT Armia austro-węgierska
SCHÖNPFLUG HANS OBERLEUTNANT Armia austro-węgierska
PRENZEL B. HEINRICH LEUTNANT Armia austro-węgierska
KRENTZ [KREUTZ] KARL LEUTNANT Armia austro-węgierska
VOLSBER ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
WITKOWSKY JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BUNSCHELT JOHANN BREMSER Armia austro-węgierska
PIŠKOWSKY RICHARD BREMSER Armia austro-węgierska
TORMA STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHNÜRER WILHELM KORPORAL Armia austro-węgierska
TRUMF [TRUMP] HEINRICH FELDWEBEL Armia austro-węgierska
DOBÓCZKI, DR. PHIL. RICHARD INFANTERIST Armia austro-węgierska
KAMARER SERES HUSAR Armia austro-węgierska
NOWOTNY FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
NAGY GASPAR INFANTERIST Armia austro-węgierska
DUHAK [JUHAK] KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
TRAFNER [TAFNER] ENRICO ERSATZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
DUBINA GRIGORI INFANTERIST Armia austro-węgierska
GRUSEPPE Armia austro-węgierska
ALESSANDRI JÄGER Armia austro-węgierska
TAUSTER JOHANN UNTER JÄGER Armia austro-węgierska
ADAMCSIK [ADAMESIK] ANDRÁS HUSAR Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 35
Armia rosyjska 7