Groby Wojenne
Na terenie małopolski
09 11 1914
Armia austro-węgierska
grób nr 22~25