Groby Wojenne
Na terenie małopolski
29 04 1915
Armia niemiecka