Groby Wojenne
Na terenie małopolski
19 05 1915
Armia niemiecka
grób nr 26