Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205040-012
37
33
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta i otoczony od strony południowej kamiennymi słupami z betonową nakrywą, połączonymi płotem z metalowych prętów, a z pozostałych stron betonowym murem. Wejście znajdujące się od strony wschodniej zamykane jest jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów.

Głównym elementem cmentarza jest wysoki drewniany krzyż łaciński, nakryty półkolistym, blaszanym zadaszeniem. Występują tu nagrobki w formie żeliwnych krzyży łacińskich z tarczą na skrzyżowaniu ramion oraz żeliwnych krzyży z datą „1915” na betonowych cokołach. Część z nich na okrągłej tarczy ma żeliwne tabliczki z danymi o pochowanych.

Cmentarz w latach 70-tych był niemal całkowicie zniszczony. Obecny wygląd różni się od pierwotnego. Na archiwalnych fotografiach można dostrzec rzędy mogił ujęte w kamienne obramowanie oraz dodatkowo żeliwne krzyże łacińskie z datą „1915" oraz żeliwny krzyż maltański z motywem liści dębu przeznaczony na groby żołnierzy armii niemieckiej. Na betonowych cokołach były osadzone prostokątne emaliowane tabliczki z danymi pochowanych. Pierwotny krzyż pomnikowy różnił się proporcjami i sposobem montażu od obecnego.

Cmentarz powstał w pobliżu szpitala polowego, zlokalizowanego w pobliżu majątku Kazimierza Groblewskiego. W 33 grobach pojedynczych i 2 zbiorowych pochowano 16 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 21 z niemieckiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 42, s. 267-289 (plany, projekt i wizualizacja, wykazy pochowanych) GW 61 s. 67(fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 130.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 398-399.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 154.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 82.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
MICEK JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MRAZEK JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GOD JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LIPENSKY JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WINKELMANN RUDOLF UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
RADECKI ALBERT WEHRMANN Armia niemiecka
NEUHÄUSER FRANZ JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SNOPEK JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
UHL STEFAN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ETTEL JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RÖH JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KALOUS JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KONIECZNY ISIDOR RESERVIST Armia niemiecka
SIEDLER OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
BLASCHKE PAUL KANONIER Armia austro-węgierska
KRETSCHMER OSKAR KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
SATTIG JOHANN PIONIER Armia niemiecka
RAUHUT PAUL UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
MÜLLER FRITZ PIONIER Armia niemiecka
BEISSE [BEIHSE] WILHELM UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
POHNKE FRANZ RESERVIST Armia niemiecka
BAUER JOHANN MUSKETIER Armia niemiecka
DYBALLA ARTUR GEFREITER Armia niemiecka
GULKE HERMANN MUSKETIER Armia niemiecka
KUNZ FRITZ FAH.JUNKER Armia niemiecka
LINDNER XAVER RESERVIST Armia niemiecka
KNOBLICH WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
GROCHOLSKI THOMAS GEFREITER Armia niemiecka
ELSNER I GEORG MUSKETIER Armia niemiecka
CHARMATZ WILHEM [WOLF] LANDSTURMMANN KANONIER Armia austro-węgierska
KRETSCHMER GEORG LEUTNANT IN DER RESERVE Armia niemiecka
UDE WILHELM MAJOR Armia niemiecka
KOEPPEL OSKAR LEUTNANT IN DER RESERVE Armia niemiecka
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 4