Groby Wojenne
Na terenie małopolski
13 05 1915
Armia niemiecka
grób nr 29