Groby Wojenne
Na terenie małopolski
17 05 1915
Armia niemiecka
grób nr 33