Groby Wojenne
Na terenie małopolski
16 05 1915
Armia niemiecka
grób nr 34