Groby Wojenne
Na terenie małopolski
03 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 6? nazwisko figurowało tylko na tablicy