Groby Wojenne
Na terenie małopolski
24 02 1846
Ofiary rabacji galicyjskiej
z cyrkułu sądeckiego