Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201010-002
21
18
Mogiła ziemna otoczona wysokim obramowaniem w kształcie symetrycznego ośmioboku Na mogile umieszczony jest krzyż z metalowych rur imitujący krzyż z brzozowego drewna.

Na obramowaniu umieszczona jest prostokątna, czarna tablica z napisem:
 
„Grób Ofiar Rabacji 1846 r./ Jan Gallan/ Jan Telesznicki/ Henryk Kępiński/ Stefania Kępińska/ Marian Żeleński/ Stanisław Stański/ N.N policjant z Bratkowic/ Henryk Muhl/ Adam N. Strażnik policyjny/ hr. Mieczysław Dębicki/ N. Kepiński/ N.N/ Sebastian Wesołowski/ Ignacy Dydyński/ N.N./ Mikołaj Włodkowski/ Eliasz Tarasiewicz/ Karol Schlosser/ Karol Janta/ Włodzimierz Rożen/ Leon Kazimierz Biliński”
 
W lutym 1846 r., by zapobiec wybuchowi powstania władze austriackie, inspirowały chłopskie napady na dwory, w czasie których dochodziło do zabójstw i grabieży. Wydarzenia te znane pod nazwą rabacji galicyjskiej najbardziej krwawy przebieg miały w cyrkule tarnowskim i bocheńskim. Wśród pomordowanych znaleźli się niedoszli powstańcy i przypadkowe ofiary. Do Cyrkułu w Bochni zwożono rannych i ciała zabitych. Zmarłych grzebano na cmentarzu przy ul. Orackiej.

Mogiłę przez pewien czas błędnie uznawano za grób uczestników powstania styczniowego. Do 1960 r. miała formę mogiły ziemnej na planie koła oznaczonej brzozowym krzyżem. Wtedy wykonane zostało betonowe obramowanie. W 2010 r. przeprowadzono renowację mogiły.
  • J. Flasza, J. Kęsek, Cmentarze bocheńskie. Przewodnik historyczny, Bochnia 1992, s. 45.
  • J. Kęsek, Znani i nieznani aktorzy wydarzeń 1846 roku w Bochni, "Rocznik Bocheński", T. 4, 1996, s. 123-144.
  • S. Dembiński, Rok 1846. Kronika dworów szlacheckich zebrana na 50-tą rocznice smutnych wypadków lutego, Jasło 1896.
  • Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Liber Mortuorum Parochiae Bochnensis pro Anno 1846 (sygn. KMB XIII/1, wpisy nr 37-50, 52-54,61).
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
GALLAN JAN Ofiary rabacji galicyjskiej
TELESZNICKI JAN Ofiary rabacji galicyjskiej
KEMPIŃSKI HENRYK Ofiary rabacji galicyjskiej
KEMPIŃSKA STEFANIA Ofiary rabacji galicyjskiej
ŻELEŃSKI MARCJAN Ofiary rabacji galicyjskiej
STAŃSKI STANISŁAW Ofiary rabacji galicyjskiej
MÜHLER HENRYK Ofiary rabacji galicyjskiej
ADAM Ofiary rabacji galicyjskiej
DEMBICKI MIECZYSŁAW Ofiary rabacji galicyjskiej
KEMPIŃSKI Ofiary rabacji galicyjskiej
WESOŁOWSKI SEBASTIAN Ofiary rabacji galicyjskiej
DYDYŃSKI IGNACY Ofiary rabacji galicyjskiej
WŁODKOWSKI MIKOŁAJ Ofiary rabacji galicyjskiej
TARASIEWICZ ELIASZ Ofiary rabacji galicyjskiej
SCHLOSSER KAROL Ofiary rabacji galicyjskiej
JANTA KAROL Ofiary rabacji galicyjskiej
ROŻEN WŁODZIIERZ Ofiary rabacji galicyjskiej
BILIŃSKI LEON KAZIIMIERZ Ofiary rabacji galicyjskiej
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Ofiary rabacji galicyjskiej 1
Ofiary rabacji galicyjskiej 1
Ofiary rabacji galicyjskiej 1