Groby Wojenne
Na terenie małopolski
12 03 1846
Ofiary rabacji galicyjskiej
mandatariusz z Łapanowa