Groby Wojenne
Na terenie małopolski
25 12 1914
Legiony Polskie
ps. "Bolek", ur. 1891 Wieliczka