Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1208030-002
6
6
Lastrykowy nagrobek, u wezgłowia stela z kwietnikiem i tablicą z napisem: „Ś.P./ OFIARY ZBRODNI/ HITLEROWSKIEJ/ OSTROWSKA JULIA/ KUCHARSKA ANNA/ KUCHARSKI MIECZYSŁAW/ KUCHARSKI BOLESŁAW/ KUCHARSKI JÓZEF/ KUCHARSKI STEFAN/ †29 I 1942”. Na licu steli umieszczony jest krzyż.

Pochowano tu 6 osób rozstrzelanych 29 stycznia 1943 r. w Wierzbicy przez żandarmerię za ukrywanie Żydów.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
OSTROWSKA JULIANNA
KUCHARSKA ANNA
KUCHARSKI MIECZYSŁAW
KUCHARSKI BOLESŁAW
KUCHARSKI JÓZEF
KUCHARSKI STEFAN