Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208030-002
6
6
Nagrobek z czarnego granitu, u wezgłowia prostokątna stela z ryzalitowanym równoramiennym krzyżem w górnej częsci, na którym umieszczony jest odlew orła z godła państwowa. Na steli wyryty jest napis: „† / JULIANNA KUCHARSKA/ lat 86/ ANNA KUCHARSKA/ lat 45/ MIECZYSŁAW KUCHARSKI/ lat 14/ BOLESŁAW KUCHARSKI/ lat 9/ JÓZEF KUCHARSKI/ lat 7/ STEFAN KUCHARSKI/ lat 7/ ZAMORDOWANI PRZEZ/ NIEMIECKĄ EKSPEDYCJĘ KARNĄ/ 29 STYCZNIA 1943 W WIERZBICY/ ZA POMOC UDZIELANĄ ŻYDOM”.

Pochowano tu 6 osób rozstrzelanych 29 stycznia 1943 r. w Wierzbicy przez niemiecką ekspedycję karną za ukrywanie Żydów. W marcu 2023 r. Instytut Pamięci Narodowej ufundował nowy granitowy nagrobek, w miejsce starego lastrykowego.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
OSTROWSKA JULIANNA
KUCHARSKA ANNA
KUCHARSKI MIECZYSŁAW
KUCHARSKI BOLESŁAW
KUCHARSKI JÓZEF
KUCHARSKI STEFAN